leestijd:

De uitgave: Leergesprekken in een notendop

Wat hebben deze zes afkortingen met elkaar gemeen? Het zijn aandachtspunten die richtinggevend zijn in het optimaliseren van je gesprekstechnieken.

In Leergesprekken in een Notendop (hoofdstuk 2) komen een aantal gesprekstechnieken aan bod. Om in je dagelijks handelen herinnerd te worden aan het belang van deze technieken, zijn deze speciale posters te downloaden. Hang ze op in je klas, leg ze zichtbaar op je bureau en pas ze toe in gesprekken met leerlingen, ouder en/of collega’s.

We lichten ze nog even toe:

Maak je niet DIK: Denk In Kwaliteiten. Besteed aandacht aan hetgeen goed is gegaan en probeer ‘om te denken’.

Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Vraag altijd na of je goed begrepen hebt wat de ander bedoelt.Download deze afkorting: 'Laat OMA thuis'

Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken en je weet dus nooit wat de ander wil gaan zeggen. Als iets onduidelijk is, vul dan niet in maar vraag na wat er bedoeld wordt.

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Sta open voor de ander, wees eerlijk in hetgeen je duidelijk wilt maken en ben oprecht nieuwsgierig naar de ander.

Laat OMA thuis: Probeer je Oordelen, Meningen en Aannames/Adviezen voor je te houden en luister met een open houding naar de ander.

Pas LSD toe: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen kan helpend zijn om aandachtig te luisteren. Als je LSD goed beheerst, kan dit de relatie ten goede komen.

 

Speciaal voor jou hebben we alle onderdelen op een poster gezet. Download of bestel deze prikkelende poster!

 

sluiten