leestijd:

Veertig vragen voor verrijking PO


Leervragen die de leerlingen uitdaging bieden.

‘Veertig vragen voor verrijking PO’ biedt uitdagende vragen vanuit allerlei verschillende vakgebieden en prikkelen de interesse van kinderen van groep 4 t/m 8. Zowel de taxonomie van Bloom als DenkBeelden zijn als bron gebruikt in de ontwikkeling van dit product om effectieve denkprocessen bij leerlingen te kunnen versterken en structuur te geven in de informatie die leerlingen moeten onthouden.

Kaarten

De voorkant is voor de leerling. Hierop staat de vraag met daarbij een uitdagende introductie. De leerling gaat op onderzoek uit en verwerkt de antwoorden in een presentatie of product.

De achterkant is voor de leraar. Hierop staan suggesties om het leerproces van een leerling verder te ontwikkelen.

Doelgroep

‘Veertig vragen voor verrijking PO’ is bedoeld voor leerlingen die meer verdieping en verrijking nodig hebben. Deze leerlingen kunnen zich namelijk vaak nog verder ontwikkelen op het gebied van het proces van leren. Succesvol zijn zonder inspanning draagt niet bij aan het gevoel competent te zijn – het gaat tenslotte vanzelf – en aan de motivatie om te leren (Van Gerven, 2016).

Ontwikkeld in samenwerking met Fannie van Schaik en Suzan Valkenburg van Sociaal Flexibel.

Download de drie voorbeeldkaarten van Veertig vragen voor verrijking PO.

sluiten