leestijd:

De Oorsprong is een vereniging van protestants-christelijk onderwijs van zeven basisscholen uit Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Directies en teamleden werken op enthousiaste wijze samen aan hun school- en persoonlijke ontwikkeling. Daardoor profiteren medewerkers van De Oorsprong optimaal van opgedane kennis en ervaring.

Dit schooljaar hebben alle leidinggevenden van De Oorsprong (in company) de herregistratiemoduele Toekomstgericht Leiderschap gevolgd. Maandag 20 februari jl. werden na afloop van de vijfde en laatste bijeenkomst de eerste certificaten van de door het Schoolleidersregister gecertificeerde leergang door onze oud-adviseur Frank Cuppers aan de deelnemers uitgereikt.

De deelnemers met hun certificaat.Harrie Groeneveld is sinds 2012 algemeen directeur van De Oorsprong. Aan hem legden we een aantal vragen over deze leergang voor.

  1. Waarom heb jij als bestuurder gekozen voor de module Toekomstgericht Leiderschap? 

Ik vind het belangrijk om samen met alle directeuren en adjunct-directeuren deze scholing gezamenlijk te volgen. Dat heeft meerwaarde, want we ontwikkelen ons samen als team.

Er wordt tijdens de studie veel uitgewisseld tussen de directeuren onderling en daarmee kijken we (nog) meer bij elkaar in de keuken. Het onderwerp past goed bij de speerpunten die we als vereniging hebben geformuleerd in ons Strategisch Beleid.

  1. Hoe hebben jij en jouw leidinggevenden de bijeenkomsten ervaren? 

De bijeenkomsten waren inspirerend en met de nodige humor doorspekt. Het traject werd door de deelnemers wel als intensief ervaren, evenals de huiswerkopdrachten. Maar dat is niet erg.

De literatuur die bestudeerd moest worden, paste goed bij de onderwerpen.

  1. Welke inhouden/onderwerpen spraken jou als bestuurder het meeste aan? 

Voor mij als algemeen directeur had ik het meest aan de onderwerpen die school -overstijgend waren, zoals de Basis op Orde op verenigingsniveau. Hieruit zijn verschillende items naar voren gekomen, die we na de studie gezamenlijk gaan oppakken.

  1. Zou jij deze leergang aanbevelen aan andere besturen/ leidinggevenden? Zo ja, waarom?

Ik kan het van harte aanbevelen om deze studie te doen. De inhoud is up-to-date en afwisselend en de onderwerpen zijn goed op elkaar afgestemd. Elk onderdeel wordt steeds gelinkt aan de praktijk, waardoor het goed te volgen is en direct toepasbaar. De cursusleider was zeer kundig en begeleidde de dagen met compassie en was inspirerend.

Ook interesse in de herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap? Kijk dan hier voor alle mogelijkheden.

sluiten