leestijd:

Afgelopen week zijn 44 schoolleiders en bestuurders uit het Nederlandse onderwijs op studiereis naar Finland geweest. Deze studiereis werd georganiseerd door Stichting De Brink en Onderwijs Maak Je Samen, in samenwerking met Pasi Sahlberg, de auteur van het boek ‘Finnish Lessons’.

De groep is op zoek gegaan naar de geheimen van de hoge Finse onderwijsresultaten.
Vanuit het hotel, in hartje Helsinki, zijn verschillende scholen, universiteiten en onderwijs-laboratoriums bezocht in Helsinki, Espoo en Turku. Naast de enorme hoeveelheid informatie die werd gegeven is veel gesproken met de mensen uit het veld. Voldoende stof tot nadenken voor iedere deelnemer.

Er zijn deze week veel geheimen prijsgegeven, mede dankzij de inhoud en de variëteit van het programma en de deskundige input vanuit de groep. De ervaringen, dilemma’s en aanbevelingen zijn op vrijdagmiddag, tijdens de slotsessie teruggekoppeld aan Pasi Sahlberg die deze heeft voorzien van zijn deskundige input.

In alle facetten kunnen we spreken van een zeer geslaagde studiereis!

Had je graag willen deelnemen? In maart/april 2014 is er opnieuw de mogelijkheid het Finse onderwijs van dichtbij te bestuderen. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en website in de gaten.

In de tussentijd biedt www.finnishlessons.nl of het boek Finnish Lessons wellicht inspiratie.

sluiten