leestijd:

In het onderwijs willen we kinderen meegeven dat fouten maken onderdeel is van het leerproces. Veel gemaakte opmerkingen zijn dan ook ‘Van proberen kun je leren!’, ‘Leren gaat met vallen en opstaan!’ en ‘Fouten maken hoort erbij!’ En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Van jongs af aan willen we kinderen deze gedachten meegeven. We zijn ervan overtuigd dat op het moment dat je een fout maakt, dit erkent en deze probeert te ontrafelen om jezelf te verbeteren je bezig bent met leren. Met jezelf ontwikkelen. En dat je zo een stapje verder komt.

Maar geven we zelf wel het goede voorbeeld?

Als me iets pijnlijk duidelijk is geworden het afgelopen schooljaar dan is dat het feit dat wij, als volwassenen, helemaal niet zo goed zijn in fouten maken. En dat dit veel kinderen een stuk beter afgaat dan ons als volwassenen. In mijn rol als veranderkrachtige leerkracht wil ik een verandering teweegbrengen binnen het onderwijs. Een innovatie. Het LOF (LerarenOntwikkelFonds) heeft mij geleerd dat een vernieuwing ontstaat door actie en reflectie. We zullen dingen moeten uitproberen en hierop moeten reflecteren. En we zullen van en met elkaar moeten leren. Een proces van vallen en opstaan, van toepassen en aanpassen. En dat blijkt niet altijd even makkelijk te zijn.

Want wij als volwassenen hebben zelf vaak een hekel aan fouten maken en staan hier liever niet lang bij stil. We schamen ons vaak voor de gemaakte fouten en delen deze dan ook liever niet met een ander. We zijn geneigd om ons beter voor te doen. En willen iets meteen kunnen of iets moet meteen lukken. Niet echt handig als het om ontwikkeling gaat.

Maar eerlijk is eerlijk, het is allemaal ook niet zo eenvoudig. Vernieuwen en ontwikkelen vraagt om moed. Moed om open te staan voor verandering. Moed om je verantwoordelijkheid te nemen. Moed om fouten te durven maken en deze te durven erkennen. Want pas dan is een fout maken zinvol en levert het je iets op. Doe je dit niet, dan leer je dus ook niets van de gemaakte fout. En dat is pas een grote fout!

 

Durf daarom te proberen en te leren!

Durf te vallen en weer op te staan!

Durf fouten te maken en dit te delen!

 

Durf het goede voorbeeld te geven, want daar leren we allemaal van!

 

Ellen Brouwers (34 jaar) is leraar op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en onderwijsinnovator vanuit het LerarenOntwikkelFonds. Samen met haar man en drie kinderen woont ze in De Mortel.

Wil je meer weten over Ellen’s LOF-initiatief ‘Leren moet je ook leren’? Kijk dan op de LOF-pagina.

sluiten