leestijd:

Beredeneerd aanbodMijn naam is Wendy van Veldhoven, ik ben werkzaam op WSKO basisschool de Verburch-hof in Poeldijk.

In mijn loopbaan als leerkracht ben ik werkzaam geweest in groep 3, groep 2-3 en de meeste jaren in groep 1-2. Samen met mijn onderbouwcollega’s ben ik steeds op zoek naar een manier om het onderwijs in de groep te verbeteren. Ik heb het idee dat er in de loop der jaren steeds meer van een leerkracht wordt verwacht. Opbrengstgericht werken, een beredeneerd aanbod, groepsplannen…Hoe ga je hiermee om en hoe pak je dat aan? Vorig jaar zijn mijn collega en ik op een aantal scholen gaan kijken hoe zij werken in groep 1-2. Gewoon uit nieuwsgierigheid: wat doen zij anders en wat zou bij ons ook goed kunnen werken. Dit zou ik trouwens iedereen aanraden: heb je de mogelijkheid eens op een andere school te kijken, doe dat dan, daar leer je heel veel van! Eén van de dingen waar wij op school tegenaan liepen, is de wijze waarop je noteert wie je uitnodigt in de kleine kring en hoe je alles terugziet in het groepsplan. Het moet wel zinvol en praktisch zijn wat je doet! Niet alles opschrijven om het maar te hebben…

Toen zag ik dat Onderwijs Maak Je Samen de training ‘beredeneerd aanbod in groep 1-2’ gaf. Hiervoor heb ik me opgegeven. De training was heel praktisch. Wat ik heel fijn vond, is dat je niet alles kant en klaar krijgt aangereikt, maar dat je samen met de cursisten wordt uitgedaagd om samen na te denken over een manier om iets aan te pakken dat voor jouw school handig is. Aan bod kwam “opbrengstgericht werken” (kijken naar de ontwikkeling / niveau van kinderen en hen dàt aanbieden wat ze nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling). Natuurlijk wil elke leerkracht de kinderen steeds een stapje verder krijgen! Bij de kleuters kun je dit doen door goed na te denken over hetgeen je de kinderen aanbiedt; een beredeneerd aanbod… Tijdens de training werd hier uitgebreid bij stilgestaan. Door kinderen goed te observeren en dit te registreren, krijg je een duidelijk beeld van de ontwikkeling van kinderen. Als je de beginsituatie van de kinderen weet, kun je duidelijke doelen stellen. Aan de hand van deze doelen plan je de activiteiten in voor het thema dat je in de groep gaat behandelen.

Samen met mijn andere collega’s maak ik , voordat een thema start, een soort woordweb waarin we de doelen schrijven, hierbij bedenken we dan de activiteiten. Bij ons op school zie je de doelen waaraan wij werken terug in de activiteiten die we in de kring uitvoeren, in de verschillende hoeken, denk hierbij aan de rekenhoek, de schrijfhoek, de bouwhoek, enz. maar ook bij bijvoorbeeld knutselactiviteiten. Wij werken ook ’s ochtends en ’s middags met kleine kringen om zo met een klein groepje kinderen aan doelen te werken die aansluiten bij het niveau van die kinderen. Op dit moment gaan wij op school weer aan de slag met het maken van een nieuw groepsplan. De ervaring die ik heb opgedaan bij de cursus zal ik hierbij zeker kunnen gebruiken!

Ik ben trots op de manier waarop mijn collega’s en ik samenwerken. Wij bereiden samen de thema’s voor en bij de uitwerking van het thema verdelen we de taken. Wij werken groepsoverstijgend , dit betekent dat de kinderen in andere groepen in de hoeken mogen werken.

Als tip voor andere collega’s heb ik: ga niet zelf het wiel uitvinden! Vraag eens of je bij andere mensen in de groep mag kijken en volg cursussen.

We geven regelmatig de training ‘Beredeneerd aanbod groep 1-2’. Bekijk hier wanneer.

Gerelateerde artikelen

sluiten