leestijd:

Op 30 en 31 oktober 2018 is de eerste tweedaagse gestart met 16 onderwijsprofessionals die zich binnen 2 jaar willen opleiden tot schoolleider PO.

Job Christians, directeur van Onderwijs Maak Je Samen, mocht een bijdrage leveren en deelde zijn eigen ervaring en overtuiging van het belang van je ‘zijn’ als leider. Waardevolle gesprekken volgden. Wij wensen alle studenten een leerzame periode toe!

Wil jij ook een toekomstbewuste schoolleider worden? Volgend schooljaar starten we met een tweede tranche.

sluiten