leestijd:

Onderzoek naar de competenties van de specialist begaafdheidsonderwijs.

Onderzoeker: drs. Eleonoor van Gerven
Looptijd van het onderzoek: november 2018 maart 2020

Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. de Universiteit van Hasselt. Betrokken hoogleraren zijn prof. Dr. T. Kieboom en prof. Dr. K. Venderickx.

De specialist begaafdheidsonderwijs is een hoog opgeleide professional die leraren ondersteunt om passend onderwijs aan begaafde leerlingen te verzorgen. Maar wat maakt die professional tot specialist? In een onderzoek naar de competenties van deze professional houden we het beroepskader van deze professionals tegen het licht. We vragen daarvoor medewerking leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Wat vinden zij belangrijk?

Niet elke leraar een specialist begaafdheidsonderwijs te zijn, maar wie met begaafde leerlingen te maken krijgt moet toegerust zijn om er ook voor die leerling te kunnen zijn. Vanuit de dagelijkse praktijk vragen leraren daarom steeds vaker om gespecialiseerde ondersteuning, zoals zij dit ook doen als het een leerling betreft met een leer-of gedragsprobleem. Op steeds meer scholen wordt daardoor de vraag om een specialist begaafdheidsonderwijs actueel. Het streven naar een systematische aanpak van het onderwijs aan begaafde leerlingen neemt op veel scholen toe.

In dit onderzoek is vanuit een internationaal perspectief gekeken wat tot het kennis- en handelingsrepertoire van de specialist begaafdheidsonderwijs zou moeten behoren. Nu is het tijd om vanuit de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk het overzicht dat daarmee is ontstaan tegen het licht te houden.

Daarom ben ik op zoek naar mensen die werkzaam zijn in het primair onderwijs en willen meewerken aan dit onderzoek. Van leraar tot directielid, van plusgroepleraar tot onderwijsassistent. Wat moet de specialist begaafdheidsonderwijs weten en kunnen om passend onderwijs aan de begaafde leerlingen op een school te bieden? Hoe kun je in de praktijk competent gedrag van die specialist begaafdheidsonderwijs herkennen?

Wil je meer weten over het onderzoek? Dat kan! Op de website www.slimeducatief.nl vind je alle informatie om te beslissen of je mee wilt doen.

Mee doen aan dit onderzoek is eenvoudig. Je meldt je aan via www.slimeducatief.nl. Je neemt deel vanachter je eigen pc. Deelnemen kost ongeveer 1,5 uur.

Contactgegevens onderzoeker: info@slimeducatief.nl

Lees volledige tekst waarom je mee zou willen doen, hoeveel tijd het kost en meer.

Gerelateerde artikelen

po/vo
13/06 in actueel

Commentaar op tournee

sluiten