leestijd:

Afgelopen schooljaar zijn er vanuit Onderwijs Maak Je Samen vier post-hbo-opleidingen gestart. In schooljaar 2019-2020 voegen we hier nog twee nieuwe opleidingen aan toe. Het aanbod wordt naast Taal-/leescoördinator, Veranderkrachtige Leraar, Intern Begeleider en Toekomstbewuste schoolleider aangevuld met Interim Schoolleider PO en Specialist Jonge Kind.

Direct meer informatie & aanmelden.

Opleiding Specialist Jonge Kind

De kleuter, een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding.

In ons onderwijssysteem is de kleuter(fase) gekoppeld aan twee leerjaren – groep 1 en 2. Het onderwijs aan deze doelgroep vraagt dan ook om een specifieke manier van ‘lesgeven’ aangezien je te maken hebt met ontwikkelingslijnen en (nog) geen leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart.

Leraren in de kleutergroepen dienen te beschikken over veel didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast vraagt onderwijs geven aan jonge kinderen goede observatie- en differentiatievaardigheden en daarmee samenhangend ook organisatievaardigheden. Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. De sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen allemaal sterk met elkaar samen.

De opleiding is opgezet vanuit de beroepsstandaard Jonge Kind specialist en bestaat uit drie basisprincipes die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer:

  • Inhoud: als Jonge Kind Specialist ben je op de hoogte van de ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsgebieden en specifieke didactiek die van invloed is op het leren en ontwikkelen van het jonge kind;
  • Houding: weet je hoe je het eigen handelen en de leeromgeving hierop kunt aanpassen;
  • Verhouding: en ben je in staat om deze kennis te delen met je collega’s. Je bent in staat om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en deze te vertalen naar de praktijk en beleid. In de ontwikkelprocessen die je in gang zet, treed je ook op als procesbegeleider richting je collega’s.

Vanuit onze visie op professionalisering maken we telkens een verbinding tussen te persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. We stimuleren hierin het eigenaarschap van de professional en maken gebruik van het dagelijks leren in de praktijk in contact met collega’s.

Deze opleiding is bedoeld voor:

  • Professionals/leraren binnen het primair onderwijs die zich willen verdiepen in het werken met het jonge kind, specifiek de ontwikkelingsfase van de kleuter.
  • Net startende leraren in de onderbouw.
  • Professionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van goed onderwijs in de onderbouw.

Meer informatie & aanmelden?

sluiten