leestijd:

Het schooljaar is in augustus met goede voornemens gestart. Hoe staat het daar nu mee? Na een periode hard werken aan de doelen van het jaarplan is het nu een mooie tijd om een tussenevaluatie met het team te plannen. Waar staan we, wat hebben we al bereikt en kunnen we vieren, waar zijn we volop mee bezig en wat gaan we nog oppakken?   

Een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen is door het visueel maken van data middels een datamuur. Een overzicht van drie D’s (to Do, DoingDone) geeft een visueel en duidelijk beeld van de stand van zaken op dit moment. Plaats met het team alle ontwikkelpunten van het jaarplan letterlijk op een muur, white board of raam en verdeel ze over de drie D’s. Daar waar nodig kan het zelfs per bouw of unit worden ingericht.  

 Maar hoe bepaal je waar een bepaalde ontwikkeling zich bevindt?  

 Door gebruik te maken van kaart 2 van 5 minuten leidinggeven:

Gedurende de aankomende periode kan je met het team tijdens de vergaderingen en studiedagen de data verplaatsen/ bijwerken waardoor je altijd een uptodate ontwikkelbord van de schoolontwikkelingen hebt.  

 Tip: denk er ook eens over na hoe je dit zou willen delen met ouders of leerlingen.  

Gerelateerde artikelen

po/vo
17/01 in actueel

Voorspellingsdobbelsteen

po
sluiten