leestijd:

Wereld in getallenHet is altijd een hele uitdaging het rekenonderwijs in de tweede helft van groep acht vorm te geven. De verschillen in niveau tussen de leerlingen is groot, evenals de focus op de opbrengsten van het rekenonderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 is er ook een andere verandering actueel; de Centrale Eindtoets wordt meer dan twee maanden later afgenomen dan daarvoor gebeurde. Dit feit zorgt in veel groepen acht voor een nieuwe dynamiek en levert in sommige scholen nieuwe vragen op bij het vormgeven van effectief en doelgericht rekenonderwijs.

Leraren willen een goed beredeneerd rekenaanbod vormgeven tot aan het einde van het schooljaar en daarnaast proberen zoveel mogelijk uit elke leerling halen. Dat betekent aandacht geven aan alle leerlingen van alle (reken) niveaus.

In samenspraak met een groot aantal leraren groep acht heeft Onderwijs Maak Je Samen voor de rekenmethode ‘De wereld in getallen’ (Malmberg) een werkwijze uitgewerkt voor de tweede helft groep 8. Wij zijn hierbij uitgegaan van de bekende werkwijzen die de leraren gewend zijn vanuit het 8A-boek.

In de werkwijze is rekening gehouden met het streven onderwijs aan te kunnen bieden op het F-niveau, het S-niveau en daar bovenuit te kunnen stijgen (S+). Met dit model zijn allerlei variaties mogelijk, zoals bijvoorbeeld het tweede model waarin kinderen met een OPP (dus kinderen die 1F niet halen) zijn opgenomen. Voor deze kinderen is vaak een eigen leerroute opgesteld middels Passende Perspectieven Rekenen (SLO).

Download nu: WIG – Opbouw tweede helft groep 8

Gerelateerde artikelen

po
15/03 in actueel

Geld nodig…

sluiten