leestijd:

Aan het begin van het schooljaar ben je als leraar gefocust op het groepsvormingsproces. Je wilt een prettig groepsklimaat creëren en een goede relatie opbouwen met en tussen leerlingen. Juist omdat het effect van een pedagogisch klimaat zo groot is, is het belangrijk de groepsvorming vanaf het begin van het schooljaar op een effectieve, positieve en inspirerende manier op te bouwen.

Drama

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen betere sociale relaties opbouwen door dramalessen. Met deze lessen kunnen kinderen zich sociaal/emotioneel sterk ontwikkelen. Interactie tijdens deze lessen zorgt ervoor dat leerlingen op een natuurlijke wijze sociale vaardigheden ontwikkelen en elkaar leren kennen en accepteren.

Leerlingen oefenen tijdens de dramalessen met empathie, sociale competentie, leerling-leerling interactie en emoties.

Download elke maand 3 werkvormen

Groepsvorming speelt het gehele jaar een belangrijke rol. Om deze reden bieden we in elke maandelijkse nieuwsbrief  3 werkvormen aan die je kunt uitvoeren met de leerlingen om onderlinge sociale relaties tussen kinderen te versterken. Alle activiteiten hebben een link met drama.

Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief?

Nieuwsbrief september 2018 – Activiteiten 1 t/m 3
Nieuwsbrief november 2018 – Activiteiten 4 t/m 6
Nieuwsbrief december 2018 – Activiteiten 7 t/m 9
Nieuwsbrief januari 2019 – Activiteiten 10 t/m 12
Nieuwsbrief februari 2019 – Activiteiten 13 t/m 15
Nieuwsbrief maart 2019 – Activiteiten 16 t/m 20

Meer inspiratie?

Meer inspiratie rondom groepsvorming door middel van drama?

5 minuten dramaBestel dan hier 5 minuten drama met 40 werkvormen. 5 minuten drama zet leerlingen aan om te leren improviseren, verbeelden, fantaseren en presenteren. Daarbij zijn creativiteit, timing en humor van groot belang. De korte activiteiten zijn actief van aard en zorgen voor optimale betrokkenheid en plezier.

Bron: Mavroudis, N., & Bournelli, P. (2016). The role of drama in education in counteracting bullying in schools. Cogent Education, 3, 1-12. doi:10.1080/2331186X.2016.1233843

sluiten