leestijd:

  • Ja, zeker doen!
  • Nee nooit!

Sommige scholen werken al met deze combinatiegroepen en afgelopen tijd wordt er veel over gesproken om standaard in het PO de groepen 1-2-3 bij elkaar te zetten. Daarom even in het kort: Wat zijn de voor- en tegen argumenten?

Voor:

  • De leerkracht kan beter differentiëren naar wat kinderen nodig hebben los van leeftijd en groep;
  • Kinderen kunnen op eigen niveau leren en in deze heterogene groep leren van en met elkaar;
  • Groep 3 kinderen hebben meer mogelijkheden om vanuit hun behoeften met concrete materialen te werken en te spelen. Ze kunnen daarbij de transfer gaan maken van concreet naar abstract.

Tegen:

  • De kleuters moeten ruimte en tijd krijgen om spontaan te leren en te ontdekken, zonder daarbij belemmerd te worden door de meer formele leeromgeving;
  • De ontwikkelingsfases liggen ver uiteen; er kan minder tegemoet gekomen worden aan de ontwikkelingsbehoefte van de kleuter;
  • De jongste kleuters hebben meer veiligheid en aandacht nodig die niet altijd beschikbaar is in een combinatie van meerdere leeftijden (houd rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling);
  • Met goed geplande dagtaken en instructiemomenten kan een organisatie in een combinatiegroep 1-2-3 prima verlopen en biedt het mooie kansen.

Zie voor specifieke informatie: OMJS Inspiratiekaart Rekenhoek 1-2-3

sluiten