leestijd:

 • Ja, zeker doen!
 • Nee nooit!

Sommige scholen werken al met deze combinatiegroepen en afgelopen tijd wordt er veel over gesproken om standaard in het PO de groepen 1-2-3 bij elkaar te zetten. Daarom even in het kort: Wat zijn de voor- en tegen argumenten?

Voor:

 • De leerkracht kan beter differentiëren naar wat kinderen nodig hebben los van leeftijd en groep;
 • Kinderen kunnen op eigen niveau leren en in deze heterogene groep leren van en met elkaar;
 • Groep 3 kinderen hebben meer mogelijkheden om vanuit hun behoeften met concrete materialen te werken en te spelen. Ze kunnen daarbij de transfer gaan maken van concreet naar abstract.

Tegen:

 • De kleuters moeten ruimte en tijd krijgen om spontaan te leren en te ontdekken, zonder daarbij belemmerd te worden door de meer formele leeromgeving;
 • De ontwikkelingsfases liggen ver uiteen; er kan minder tegemoet gekomen worden aan de ontwikkelingsbehoefte van de kleuter;
 • De jongste kleuters hebben meer veiligheid en aandacht nodig die niet altijd beschikbaar is in een combinatie van meerdere leeftijden (houd rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling);
 • Met goed geplande dagtaken en instructiemomenten kan een organisatie in een combinatiegroep 1-2-3 prima verlopen en biedt het mooie kansen.

Zie voor specifieke informatie: OMJS Inspiratiekaart Rekenhoek 1-2-3

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.