leestijd:

In de eerste week van maart zijn alle CITO- uitslagen van de Eindtoets groep 8 binnengekomen.
Ook voor de scholen die de afgelopen maanden gewerkt hebben met de inhoud en de analyse van ons opbrengstentraject ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’ een spannend moment.

Op alle scholen waar de inhoud van het traject is uitgevoerd, komt de uitslag van de Eindtoets overeen met de verwachtingen en de schooladviezen van de leerkrachten van groep 8. Het overgrote deel van de scholen heeft ook een hogere CITO- eindscore gehaald dan het afgelopen jaar, of zelfs de afgelopen jaren. We hebben dan ook een aantal directeuren en leerkrachten gevraagd om antwoord te geven op onderstaande vragen:

 1. Wat waren de CITO- Eindscores dit schooljaar (gecorrigeerd en ongecorrigeerd) en vorig jaar?
 2. Welke bijdrage heeft het traject ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’ geleverd aan deze uitslag?
 3. Indien je dit traject zou aanbevelen aan een andere school, wat zou je dan letterlijk zeggen?

OBS Koolhoven, Tilburg

Schooljaar 11/12: 536,9 (ongecorrigeerd)
Schooljaar 10/11: 534,4 (ongecorrigeerd)

“Het traject ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’, heeft ons opgeleverd dat wij gerichter gewerkt hebben aan onze opbrengsten. Naast een impuls op het gebied van de directe instructie, hebben we ook gekeken naar de organisatie van de groep en een gerichter lesaanbod. Ik zou (en doe dat al) het traject zo aanbevelen aan een andere school.”

Astrid Schoenmakers (directeur)

OBS ’t Klokhuis, Beek en Donk

Schooljaar 11/12: 536,6 (ongecorrigeerd)
Schooljaar 10/11: 532,8 (ongecorrigeerd)

“Bij ons heeft ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’ de focus gelegd op het doelgericht werken.
Met een flinke inspanning en een open blik kun je door het effectief inzetten van je onderwijstijd ruimte creëren om doelgericht te werken aan verbetering van de resultaten. Samen op pad naar een passend resultaat lijkt de juiste bewoording voor het hele traject, zowel voor het team maar zeker ook voor de kinderen. Wat ik anderen wil zeggen: Doen!”

Remco Geurts (leerkracht groep 8)

“Voor ons heeft het traject ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’ in grote mate bijgedragen aan de hogere CITO-score:

 • Het leren maken van de juiste keuzes in aanpak met behulp van de systematiek van ‘Wat Werkt Op School!’ Met name de onderdelen: ‘didactische aanpak’ en ‘haalbaar en gedegen programma’
 • Effectieve didactische strategieën inzetten en een keuze maken welke we zeker gaan gebruiken (bijv coöperatieve werkvormen, doelen stellen)
 • Doelgericht aan de slag
 • Kinderen mede eigenaar maken
 • Verminderen van leerkrachtafhankelijkheid
 • Datamuur met doelen per kind/ per groep
 • Weten waar effect te halen is
 • Afspraken maken over wanneer, wat en hoe oefenen van de eindtoets
 • Hoge verwachtingen uitspreken
 • Inrichting klaslokaal, opstelling leerkracht/kinderen
 • Aandacht voor ‘storing en ruis’ rondom de lessen
 • Klassenbezoeken door directeur en extern deskundige
 • Monitoring door directeur en IB’er van het plan van aanpak; structureel kijken naar de stand van zaken van het plan van aanpak (product en proces)/ de zaag scherp houden
 • Ondersteuning door extern deskundige: kennis, vaardigheden, spiegel voorhouden en vertrouwen geven dat we op de goede weg zitten.

Aanbevelen aan andere school:

Het is niet de bedoeling dat je als school nog meer zaken aanpakt, maar wel dat je de juiste dingen doet. Door dit traject leer je de juiste keuzes te maken, gebaseerd op ‘Wat Werkt’ (gebleken uit wetenschappelijk onderzoek). En ieder heeft daarin zijn/haar eigen rol. De focus ligt op de leerkracht die gebruik gaat maken van effectieve strategieën, die weet waar ‘winst’ te boeken is en die zorgt voor een haalbaar en gedegen programma. De kinderen worden meer betrokken bij het proces, door het stellen van doelen en ze minder afhankelijk te maken van de leerkracht. De IB’er en directie zitten er boven op en monitoren structureel op proces en productniveau. De directeur en extern deskundige ondersteunen door middel van reflectie naar aanleiding van klassenbezoeken. De extern deskundige zorgt voor kennis en inzicht. Groep 8 kan het uiteindelijk niet alleen en er zal tegelijkertijd schoolbreed aandacht moeten zijn voor het werken volgens de methodiek van ‘Wat Werkt Op School!’ Wel kan het zijn dat groep 8 sneller gaat in het traject. De betrokken leerkrachten vervullen dan een soort trekkersfunctie voor de rest van het team. Een krachtig traject, wat ervoor zorgt dat de eindopbrengsten wezenlijk hoger zijn dan voorgaande jaren! Door de juiste dingen te doen, doelgericht en met de juiste focus. Tot slot was het ook een prettig traject, waarin we gezamenlijk bezig waren met wat we graag doen, namelijk goed onderwijs geven!”

Sjanny Kusters (directeur)

BS Maria Goretti, Sint Joost

Schooljaar 11/12: 536,9 (ongecorrigeerd)
Schooljaar 10/11: 535,1 (ongecorrigeerd)

“Leerlingen en leerkracht zijn bewust met de ingrediënten van het traject aan de slag gegaan en hebben belangrijke onderdelen van de eindtoets, intensief, geoefend. Onze leerlingen waren gemotiveerd om te oefenen, omdat ze wisten waar ze het voor deden. Iedereen wist wat er van hen verwacht werd. Ik beveel dit opbrengstentraject zeker aan iedereen aan, want het geeft een duidelijk beeld, je gaat structureel aan de slag. Je hebt een duidelijk doel voor ogen. De bewustwording is groot, en dit stimuleert de leerkracht enorm.”

Inge Hamers (teamleider)

BS De Oversteek, Liempde

Schooljaar 11/12: 535,8 (ongecorrigeerd)
Schooljaar 10/11: 534,2 (ongecorrigeerd)

“Na twee jaar achtereenvolgens onder de ondergrens van de inspectie te hebben gescoord wisten we dat we op korte termijn een duidelijke opdracht hadden (geen derde keer!). Samen met de leerkrachten van groep 8 zijn we voor de start van het nieuwe schooljaar om de tafel gaan zitten en hebben we besproken welke acties we samen konden ondernemen om op korte termijn resultaten te behalen en daarmee te voorkomen dat we een derde keer onder de norm zouden scoren.
De afspraken die we gemaakt hadden zijn vastgelegd. In november hebben we deze afspraken samen met de adviseur van OMJS nog eens goed tegen het licht gehouden (zijn er nog dingen die we anders kunnen/moeten doen) Dit heeft ons geholpen om scherper in beeld te krijgen wat we allemaal doen en de focus te krijgen op die acties, die op korte termijn ook echt effect zouden opleveren.

Heb je op korte termijn resultaten nodig dan is ‘Groep 8 Op Volle Kracht!’ een aanpak die werkt. Het project levert resultaat op korte termijn. Werken op korte termijn is m.i. alleen zinvol is als er gelijktijdig ook een traject wordt ingezet om te werken aan de kwaliteit van onderwijs op langere termijn.”

Edwin Vugts (directeur)

sluiten