leestijd:

Werken in groepjes is een onderwijsvorm die veel gebruikt wordt. Veel leerkrachten passen opdrachten toe die leerlingen in groepjes uitvoeren. Het samenstellen van groepjes kan op vele manieren. Je kunt er als leerkracht voor kiezen om de leerlingen zelf groepjes te laten formeren.

PionnenDit kan, afhankelijk van de groep en de regelmaat waarmee je in groepjes werkt, lastig verlopen. Je kunt er ook voor kiezen om vooraf groepjes te maken. Bijvoorbeeld omdat je bepaalde leerlingen met elkaar in contact wil brengen of met hulpmaatjes wilt werken waarbij een zwakkere leerling aan een sterkere leerling gekoppeld wordt. Wanneer je snel en efficiënt in groepen wilt werken, kun je groepsvormingkaartjes gebruiken. Dit zijn kaartjes die je aan het begin van de les/activiteit uit kunt delen aan de leerlingen. Een set groepsvormingkaartjes bestaat uit 36 kaartjes.

De zes verschillende vellen (zo bijlage hieronder) moeten elk op een verschillende kleur geprint worden. Door de toevoeging van verschillende vormen, cijfers, letters, en Romeinse cijfers zijn er verschillende combinaties te maken.

Hoe ga je te werk?

Bepaal hoeveel leerlingen er deelnemen aan de (les)activiteit en hoeveel leerlingen er per groepje deel kunnen nemen. Tel vervolgens de juiste hoeveelheid kaartjes af.Groep vormen met kleur

Voorafgaande aan de activiteit deel je de kaartjes uit en vertelt aan de leerlingen dat ze, bijvoorbeeld per kleur, bij elkaar moeten gaan zitten.

Maak hierover duidelijke afspraken met leerlingen. Het is verstandig de kaartjes voor gebruik te lamineren. Hierdoor zijn ze gemakkelijk herbruikbaar. Je kunt hiervoor afspreken dat leerlingen na het vormen van het groepje de kaarten in het midden van de tafel bij elkaar leggen. Zo kun je ook even controleren na de uitleg als de leerlingen aan het werk zijn of de groepjes juist gevormd zijn en of je alle kaartjes terug hebt.

Door deze manier van groepjes vormen laat je de groepssamenstelling aan het toeval over. Uiteraard zijn er leerlingen die graag bij dezelfde leerlingen aan de tafel zitten. Wanneer je vaker met de verschillende kleuren gaat werken, ruilen ze met elkaar om in het gewenste groepje te komen. Om een patroon te voorkomen kun je gebruik maken van de verschillende symbolen en tekens op de kaartjes. Hierdoor zijn de volgende samenstellingen mogelijk:

  1. Per kleur
  2. Van elke kleur een persoon aan de tafel
  3. Alle personen van hetzelfde figuur bij elkaar (alle driehoeken, alle rondjes etc.)
  4. Op basis van de letters (alle A’s, alle B’s etc.)
  5. Op basis van de letters (van elke letter een leerling per groepje)
  6. Op cijfer (alle enen, alle tweeen etc.)
  7. Op cijfer als rij (1, 2, 3, 4, 5, 6)
  8. Zoals 6 maar dan met de Romeinse cijfers
  9. Zoals 7 maar dan met Romeinse cijfers

Downloads

Download hier de verschillende kaartjes:
Printblad 1
Printblad 2
Printblad 3
Printblad 4
Printblad 5
Printblad 6

sluiten