leestijd:

mediawijsheidDe school raakt steeds nauwer verbonden met ICT en verschillende soorten media. De medeverantwoordelijkheid voor de mediaopvoeding van kinderen is onontkoombaar geworden voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Een mediawijze leerling kan op zelfbewuste wijze gebruikmaken van de positieve mogelijkheden die media bieden, zonder daarbij zichzelf of anderen te schaden (Zwanenberg & Pardoen, 2010). Het intensief begeleiden van kinderen bij het inzetten van media voor het eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker op school.

Mediawijsheid kan een plek krijgen binnen de school als leerlingen de ruimte krijgen om hun mening te delen en mee te denken over dit thema. Door middel van debatteren kun je met hen diepgaande gesprekken voeren, waarbij de vaardigheid kritisch- en onafhankelijk denken centraal staat. Daarnaast is het vooral ook heel leuk!

Hieronder worden drie werkvormen toegelicht om het debatteren te oefenen:

Mediawijsheid-vorm1 Mediawijsheid-vorm2 Mediawijsheid-vorm3

*bron: www.debatindeklas.nl

Mediawijsheid stellingen:

De stellingen zijn geschikt voor groep 7/8 en voortgezet onderwijs. Print de stellingen en knip ze uit. Zo heb je alle stellingen snel bij de hand.

Mediawijsheid-stellingen

 

 

sluiten