leestijd:

 

Schermafbeelding 2015-03-27 om 10.51.58

Je herkent het waarschijnlijk wel. Je stelt een vraag in de groep en kinderen reageren of oordelen vaak direct. Ze geven snel antwoord, zonder daar echt goed over nagedacht te hebben. Dit geldt vaak ook bij het zelfstandig werken: het kritisch denken wordt vaak regelmatig overgeslagen.

Leren om goed en kritisch na te denken is echter essentieel bij kinderen. Want als kinderen op jonge leeftijd denkvaardigheden aanleren, hebben zij op latere leeftijd een groter probleemoplossend vermogen en betere studievaardigheden. We spreken dan over de denkvaardigheden zoals: classificeren, vergelijken, kenmerken beschrijven, associëren, categoriseren, ordenen en vergelijken van overeenkomsten en verschillen.

DenkBeeldenDenkBeelden en visueel leren
Om denkvaardigheden en kritisch denken bij kinderen op gang te brengen, is het van belang dat kinderen hun gedachten kunnen verwoorden met behulp van non- verbale representaties, zoals bij DenkBeelden. Dit zijn visuele modellen die structuur bieden aan de denkprocessen van kinderen. Elk DenkBeeld brengt een specifieke denkstrategie op gang.

Zo ben je bijvoorbeeld met het Denkbeeld ‘de Kapstok’ in groep 1 en 2 bezig om verbanden te leggen tussen bepaalde vormen en figuren (classificeren). ‘De Cirkel’ is zeer geschikt om voorkennis te activeren bij de hogere groepen. Door het toepassen van deze visuele didactiek, blijven de gedachten van kinderen niet alleen maar in het hoofd zitten. Ze worden zichtbaar! Kinderen kunnen dan vervolgens veel makkelijker hun denkproces verwoorden, doordat het DenkBeeld houvast en structuur biedt. Visueel leren krijgt hierdoor een grotere plek in je onderwijspraktijk en kinderen leren kritischer na te denken.

Wil je ook het ‘denken’ van kinderen in jouw groep stimuleren? Probeer dan een DenkBeeld uit door hieronder de 10 visuele modellen gratis te downloaden. 
Of download het lesidee ‘de Trein’ voor groep 1-2.

Download 10 visuele modellen.

Download Lesidee voor groep 1-2.

Download: Lesidee koningschap

Gerelateerde artikelen

po/vo
po/vo
sluiten