leestijd:

John Hattie heeft jarenlang onderzoek gedaan en verschillende meta-analyses uitgevoerd binnen het onderwijs. Hij laat zien welke aanpakken en strategieën leiden tot positieve leereffecten bij leerlingen. Eén daarvan is studievaardigheden. Uit het onderzoek van Hattie blijkt dat studievaardigheden een effectgrootte heeft van 0.63 en dus een groot effect heeft op leerresultaten van kinderen (een effectgrootte van 0.40 is een gemiddelde effect. Dit is het minimum dat we zouden moeten verwachten).

Studievaardigheden zijn leerstrategieën, die toegepast kunnen worden bij het leren. Voorbeelden van studievaardigheden zijn samenvatten, kritisch verwerken, ordenen, mindmappen maar ook het plannen, organiseren en structureren van taken.

DenkBeelden zijn visuele representaties waarmee je deze denkprocessen bij kinderen goed op gang kunt brengen en het leren van kinderen kunt structureren. Het is een didactiek die je direct in de praktijk kunt toepassen. In totaal kun je werken met 10 visuele modellen, DenkBeelden, die elk een ander denkproces stimuleren. Alle visuele modellen dragen bij aan het structuren van informatie voor kinderen, in een overzichtelijk beeld.

DenkBeeld 'Trein'DenkBeelden uitproberen?

Download het lesidee over het thema Kerst (voor groep 6/7/8) waarbij het DenkBeeld de ‘Trein‘ wordt ingezet om kinderen informatie van een bepaald proces te laten ordenen/samenvatten op volgorde.

Nieuwsgierig naar hoe andere scholen met DenkBeelden werken?

Kom dan naar een gratis informatiebijeenkomst.

sluiten