leestijd:

Een rijk milieu is een absolute voorwaarde om kinderen betrokken te maken. De gedrevenheid van kinderen om greep te krijgen op de werkelijkheid, vraagt om een gevarieerd aanbod van materialen en activiteiten die kinderen écht aanspreken. Een milieu is rijk als het prikkelt tot verkennen, tot handelen, tot aftasten en ontdekken, tot beschrijven en vergelijken, tot bediscussiëren en tot expressie in allerlei vormen.

De basis hiervoor wordt gelegd via de inrichting van jouw klas, de indeling in aantrekkelijke en gevarieerde hoeken en uitdagende materialen, maar ook in een goed uitgewerkte buitenruimte. Het spel wordt verrijkt met verrassende materialen en boeiende activiteiten, die mee variëren met de behoeften en interesses van de kinderen. Observatie van het spel van kleuters is hierbij de sleutel (Laevers, 2014).

Hieronder vind je 10 interventies* waarmee jij met een kritische blik naar de leeromgeving in jouw kleutergroep kunt kijken. Maar onthoud: een rijk milieu hoort ook bij de midden- en bovenbouw!

* uit interventiedatabase van kindvolgsysteem Looqin PO (www.looqin.nl)

 1. Een hoek (verder) uitbouwen vanuit spelobservaties
  Plan in je agenda momenten waarop je het spel en de betrokkenheid van de kleuters in de hoek observeert. Observeer welke materialen ze altijd, soms of nooit kiezen en observeer ook de plaats waar ze naar toe trekken met het speelgoed.
 1. Denk na over elke hoek die je inricht
  Stel bij je aanbod vragen zoals: Wat is mijn bedoeling met dit aanbod? Waarom breng ik dit in? Wat vind ik belangrijk in deze hoek? Welk spel wil ik uitlokken? Waaruit bestaat mijn begeleiding dan precies? Voor welke kleuters is begeleiding echt nodig? Of kan het ook op een andere manier, met een kleinere groep of met een andere werkvorm?
 2. Maak regelmatig foto’s van het spel
  Gebruik deze foto’s of filmmateriaal tijdens de afsluiting van de dag. Laat kleuters aan de hand van de foto’s of film terugblikken op het spel laat hen daarover vertellen. Benut deze informatie om je aanbod samen met hen te verrijken.
 3. De buitenruimte optimaal benutten
  Waarom een hoek alleen binnen? Zie buitenspel en buitenruimte als een uitbreiding van een binnen-situatie. Wat binnen besproken of uitgespeeld is, kan buiten verder worden verkend. Zijn er materialen uit de hoek, die ook mee naar buiten kunnen?
 1. Kleuterinteresses ontdekken
  Las eens een periode in waarbij er geen thema is, zodat je kunt observeren wat kinderen dan zelf kiezen om te spelen. Wat spreekt hen aan? Waar grijpen ze steeds weer naar terug?
 1. Wat leeft er bij kleuters?
  Probeer via gesprekjes te ontdekken wat er op dit moment bij kinderen leeft. Welke vragen stellen ze zichzelf of aan jou? Probeer los te komen van je eigen aanbod en vertrek vanuit de interesses van de kleuters.
 1. Een hoek verder uitbouwen
  Breng eens bewust nieuwe, verrassende materialen in en ga na wat kleuters ermee doen (bijv: pincet in een maïsbak, een laptop in de huishoek, een telefoon met notitieboekje in de winkelhoek)
 2. Overzicht en structuur aanbrengen
  Stimuleer optimale spelkansen door het aanbod in de hoek te doseren en het teveel aan materialen weg te nemen. Bouw stap voor stap een hoek op, bied niet alles in een keer aan. Breng daarbij natuur als rustgevend element in de klas (planten, takken, vissen).
 3. De klas op kleuterhoogte
  Bekijk de klas eens op kleuterhoogte en ontdek hoe kleuters de klas binnenstappen: worden ze niet overdonderd? Hebben ze overzicht? Kunnen ze de picto’s goed zien? Kunnen ze jou zien? Kunnen ze eventueel ook ergens wegkruipen?
 1. Hoeveel tafels staan er?
  Ga ook eens na in welke hoeken tafels gewenst zijn en in welke hoeken er ook (best) gewerkt/gespeeld kan worden zonder tafel.

Gerelateerde artikelen

po/vo
20/04 in actueel

Het sms-spel

po
28/01 in actueel

Boekie in picto’s

sluiten