leestijd:

buitenspelen-img1-webInzicht door de ogen van de ander

Gedurende het schooljaar zijn er mooie momenten om eens terug te kijken en te onderzoeken welke ontwikkelen hebben plaatsgevonden. Om een beeld te krijgen van de opbrengsten, beperken leraren zich te vaak tot hun eigen perspectief. En dat is jammer wanneer je je bedenkt dat ook ouders en zeker kinderen hier een rol in kunnen spelen. Dit kan het inzicht in de vooruitgang en de beleving voor jou als leraar vergroten.

In de leerlijn van de sociaal-emotionele ontwikkeling , werken we ernaar toe dat kinderen zich oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Scholen maken hierbij veelal gebruik van een methode om het concreet handen en voeten te geven. Belangrijk hierbij is, dat wat er geleerd wordt in deze lessen, terug te zien is in de rest van de school en thuis.

Om deze transfer beter in beeld te krijgen, hebben we vijf laagdrempelige ideeën uitgewerkt. Het doel is om kinderen, ouders en leraren inzicht te geven in de kennis en vaardigheden die geleerd zijn tijdens de lessen. Hierdoor zijn de opbrengsten beter terug te zien in de dagelijkse praktijk. De verschillende perspectieven geven een completer beeld van hoe we met elkaar omgaan en hoe de ontwikkeling beleefd wordt.

Hieronder vind je de ideeën uitgewerkt. Je kunt er zo mee aan de slag:

1) Door de ogen van de kinderen.
Doel: kinderen laten aan de hand van zelfgemaakte foto’s zien waar ze uitingen van de sociaal-emotionele methode terug zien in de school of klas.

 • Per dag zijn er 1 of 2 digitale camera’s beschikbaar in de klas. De leraar geeft deze aan 1 of 2 leerlingen die er de hele dag verantwoordelijk voor zijn.
 • Kinderen krijgen de opdracht tijdens die dag foto’s te maken van momenten waarin zij ervaren wat ze geleerd hebben (maximaal aantal foto’s afspreken). Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn van de mediatieplek of een foto waarop kinderen met elkaar aan het spelen zijn. Het gaat om de beleving van de kinderen.
 • Aan het einde van de dag helpen 2 leerlingen uit groep 8 de fotografen om de foto’s op een computer te zetten (bij voorkeur op die van de schoolleider of degene die over de site/Twitter/Facebook/etc.  gaat).
 • De leerlingen van groep 8 zorgen ervoor, dat de camera(‘s) bij de volgende leraar komen (inclusief oplader).
 • De foto’s kun je per dag op je site/Twitter/Facebook zetten. Maak duidelijk dat het hier gaat om de zichtbare resultaten van de sociaal-emotionele ontwikkeling door de ogen van de kinderen. Hier hoeft verder geen toelichting bij, enkel de naam van de leerling(en) en de groep.

Benodigdheden:

 • 1 of 2 digitale camera’s met oplader en leeggemaakt SD kaartje.
 • Lijst van volgorde naar welke groep de camera(‘s) toe gaan.
 • Lijst van kinderen uit groep 8 die helpen bij het uploaden en hoe laat.
 • Lijst van kinderen die niet op een foto op internet mogen staan.
 • Vaste computer waarmee je de foto’s kunt uploaden.

2) Ouders vertellen
Zoek ouders die enthousiast zijn over de aanpak op school. Vraag ze  een korte beschrijving te geven over een gebeurtenis waarin kinderen thuis gedrag lieten zien dat ze tijdens de les SEO geleerd hebben. Zet deze samen met een aantal daarbij behorende handreikingen in de nieuwsbrief of op je sociale netwerk.

3) Vraag het je groep
Doe je zelf ook wat je van je leerlingen verwacht? Ben je zelf een goed rol-model?

Vraag het maar! Organiseer een klassengesprek, waarbij jouw gedrag centraal staat. Vraag hen wat ze van je handelen vinden en of je zelf goed gedrag vertoont. Maak twee delen op het bord. Aan de ene kant worden de complimenten genoteerd, dat wat leerlingen als goed ontwikkeld bij jou ervaren. De andere kant van het bord wordt gevuld met zaken die nog verbeterd kunnen worden.

 • Laat kinderen vertellen wat jouw ontwikkelpunten zijn, gekoppeld aan concrete voorbeelden. Laat ze daarna in groepjes nadenken over mogelijkheden om het te verbeteren. Schrijf deze op het bord.
 • Kies één van de tips en ga er die week bewust mee aan de slag.
 • Bedank de kinderen aan het einde voor hun feedback. En kom natuurlijk terug op de gegeven tip voor onwikkeling! Is het je gelukt om het te verbeteren? Wat vinden de leerlingen? Hoe en wanneer zagen ze verbetering?

Practice what you preach
Onderzoek of jullie als leraren het gedrag laten zien dat je ook van je leerlingen verwacht. Tijdens een vergadering zou je eens de volgende coöperatieve werkvorm kunnen inzetten: de placemat.

 • Laat de collega’s in groepjes van 3 of 4 rond een tafel zitten met de placemat in het midden. Zet de volgende vraag centraal: ‘Wat zijn de belangrijkste gedragingen die we de leerlingen aanleren in onze SEO-methode?’
 • Collega’s schrijven hun antwoorden in hun deel van de placemat (1 à 2 minuten)
 • Laat degene met de minste onderwijsjaren als eerste vertellen over wat hij/zij heeft opgeschreven. Een korte toelichting mag. De anderen in het groepje luisteren.
 • Met de klok mee komt iedereen aan de beurt om kort te vertellen.
 • Dan worden de 3 meest genoemde onderdelen in het centrale vak gezet.
 • Per groep vertelt iemand aan de overige groepen wat er in het middenvak genoteerd staat.

Tweede ronde.

 • Leraren kiezen uit hun top 3 hun belangrijkste gedraging. Daarna beschrijven ze in steekwoorden diverse situaties, waarin ze zelf dat gedrag laten zien; tijdens en buiten de les (2 minuten).
 • De collega met de meeste onderwijsjaren begint en vertelt over zijn/haar gedeelte. Met de klok mee komt iedereen weer aan de beurt.
 • De 3 meest voorkomende situaties worden weer in het centrale deel geschreven.
 • Één leraar van het groepje blijft zitten, terwijl de rest van de groep met de klok mee doorschuift. De collega die is blijven zitten vertelt over de gekozen gedraging en de situaties waarin men deze gedraging terug ziet.

Na de vergadering wordt elk gedrag, gekoppeld aan de situatie, op een gekleurd vel opgeschreven en opgehangen in de teamkamer. Breng deze opbrengst ter sprake als de situatie zich weer voordoet.

Tijdsduur: Ongeveer 25 minuten.

Meten om te weten en te vieren
Om te weten wat de opbrengst van de lessen van SEO zijn, is het belangrijk om 2 keer per jaar (aan het begin en het einde van het schooljaar) een enquête af te nemen. Op deze manier maak je voor iedereen zichtbaar op welke vlakken vooruitgang is geboekt. Daarnaast geeft het inzicht in de onderdelen die extra aandacht behoeven. Het is belangrijk om deze opbrengst met elkaar te vieren.

Deze enquête hoeft niet uitgebreid te zijn, maar wel specifiek op zichtbare gedragingen. Het kan door zowel leraren, ouders en leerlingen worden afgenomen. Hoe meer verschillende inzichten, hoe completer het totaalbeeld. Kies als team een aantal speerpunten, formuleer concrete doelstellingen en bedenk samen activiteiten om deze doelstellingen te halen. Zet ze in je jaarplanner om ze borgen.
Hier vind je een voorbeeld van een vragenlijst.

Filmpjes ter inspiratie
De rol van ouders in het PO (Leraar24):
http://www.leraar24.nl/dossier/4047/de-rol-van-ouders-in-het-po

Bas Haring over een vragende houding in het onderwijs:
http://www.youtube.com/watch?v=jWgIc-kM-as

Gerelateerde artikelen

po
16/01 in actueel

Vreedzame School

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.