leestijd:

Op dit moment zijn veel scholen nog op zoek naar een passende rekenmethode; en de keuze is reuze! Maar liefst zeven rekenmethodes zijn er op dit moment op de markt en de verschillen zijn aanzienlijk. Dat vraagt om een goed keuzeproces met heldere criteria. Veel van de criterialijsten zijn geschreven vanuit de methodes en geschikt om ze met elkaar te vergelijken. Bij Onderwijs Maak Je Samen hebben we getracht een lijst te maken met vragen die gesteld worden vanuit de leraar en de school; wat hebben jullie nodig van de methode om een goede effectieve rekenles te kunnen geven. De leraar doet ertoe en de ene methode stelt je beter in staat die goede les te geven dan de andere.

Overigens, wanneer de methode is aangeschaft is de aandacht voor de implementatie ervan vaak wat te weinig systematisch. Regelmatig worden bij nieuwe methodes oude werkwijzen ingezet waardoor de verbeteringen onvoldoende worden uitgebuit. Soms is zelfs een terugval in de resultaten zichtbaar. Systematische en planmatige aandacht met elkaar voor de nieuwe methode is hierbij zeer belangrijk! Stel vast wat de veranderingen zijn, bereid in een bouwoverleg een blok van de methode voor (bekijk de doelen van het blok en de doorlopende leerlijnen, plan een deel van de instructies, denk na over de kwaliteit van de verlengde instructies, bekijk de toets en bekijk ook de interventies die door de methode worden voorgesteld naar aanleiding van de toets). Bezoek elkaar, met de criteria van een goede rekenles in de hand en bespreek de verschillen en overeenkomsten die jullie samen vaststelden. Bekijk met elkaar de scores op de methodegebonden toetsen en leer van elkaar bij het trekken van conclusies uit de scores van de leerlingen. Zo leer je snel de methode kennen en deze op een zo optimaal mogelijke wijze in te zetten.

Download de 10 vragen.

Gerelateerde artikelen

po
15/03 in actueel

Geld nodig…

sluiten