leestijd:

Nu je de kinderen eindelijk weer op school mag ontmoeten, wil je natuurlijk graag weten hoe het met ze is; hoe ze de afgelopen periode ervaren hebben, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze zich voelen en hoe ze het vinden weer naar school te kunnen. Je hebt ze gemist en bent blij dat je ze weer ziet en spreekt. Het is anders dan na 6 weken zomervakantie. Sociaal emotioneel zijn het andere weken geweest dan in de zomervakantie. Ongewenst hebben de kinderen hun klasgenootjes, vriendjes, de juf of meester, opa’s en oma’s moeten missen. Ook was het geen onbezorgde tijd.

Je start waarschijnlijk met een groepsgesprek, om kinderen weer met elkaar in contact te brengen en om de verschillende ervaringen uit te (laten) wisselen. Een fijn hulpmiddel hierbij is BEELD&BOX. Aan de hand van een door hen zelf uitgekozen kaart kunnen zij vertellen over de afgelopen weken. Over wat ze fijn vonden, wat ze gemist hebben, waar ze blij van werden, maar ook waar ze verdrietig om zijn geweest. Ook de Kletsdobbelstenen zijn nu een fijn hulpmiddel.
Daarnaast kun je denken aan het maken van een tekening, een stelopdracht, een knutselwerkje, het maken van een lied, film of vlog als activiteiten om kinderen weer met elkaar in contact te brengen en met elkaar in gesprek te laten gaan.

Maar je zult het ook fijn vinden om de kinderen even afzonderlijk te spreken. ‘Hoe is het met jóu? Even één op één, vanuit betrokkenheid, in gesprek. Er zijn misschien ervaringen die kinderen niet met de hele groep willen delen, maar wel met jou. Je kunt hen ruimte bieden hun ervaringen en gevoelens met jou te delen. Het kan zijn dat een leerling niet direct toe is aan zo’n gesprek. Dan is het belangrijk en voldoende dat deze leerling weet dat jij wel geïnteresseerd bent. Dat je tijd en ruimte zult maken als deze leerling op enig moment er wel aan toe is om met je in gesprek te gaan. Een persoonlijk gesprek biedt een belangrijke en warme start! Een goede relatie is een belangrijke basis voor prestatie.

Hieronder lees je een aantal vragen ter inspiratie. Vragen die je in je achterhoofd kunt houden, wanneer je met een leerling in gesprek gaat. Het zijn open vragen waar de leerling op mag antwoorden. Kinderen die (nog) niets willen vertellen, hoeven dit ook niet te doen. Het gaat erom dat je vanuit warme betrokkenheid de leerling de ruimte biedt iets te vertellen over de periode van de lockdown. De regie over óf iets gedeeld wordt, wát gedeeld wordt en wanneer dit wordt gedaan, ligt bij de leerling. Handel hier vanuit jouw pedagogisch tact.

Een fijne gespreksregel tijdens het gesprek is LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen). Het biedt de leerling de ruimte om na te denken om de gedachten te verwoorden en het biedt jou de gelegenheid te controleren of je de boodschap goed begrepen hebt. Sommige kinderen vinden het lastig hun gedachten te verwoorden. Denk voor deze leerlingen aan het werken met smiley’s of met de schaalvraag met gerichte hulpzinnen.

Sommige kinderen uiten zich beter op een creatieve manier, bijvoorbeeld door te tekenen/ knutselen, of een gedicht te schrijven. wellicht heb je steun aan een formulier dat kinderen zelf eerst kunnen invullen (Voorbeeld van Kees van Overveld).

Vragen over het welbevinden ten tijde van de lockdown:

 • Hoe is het met je?
 • Vertel eens iets over de afgelopen weken.
 • Hoe voelde jij je tijdens de weken dat we niet naar school konden?
 • Wat zou willen vertellen aan je klasgenoten?
 • Ga je iets missen nu je weer naar school mag?
 • Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op de afgelopen weken?

Vragen over de ‘schooldagen’ thuis:

 • Hoe heb jij de online lessen/ons contact ervaren?
 • Hoe heb je thuis geleerd? Hoe heb jij het geregeld/gedaan?
 • Hoe zag jouw werkplek eruit?
 • Hoe was dit voor jou?
 • Wat deed je allemaal wanneer je niet voor school hoefde te werken?
 • Met wie kon je spelen? Heb je nog klasgenoten gezien?
 • Wat speelden of deden jullie zoal?

Vragen nu de school weer gestart is:

 • Hoe vind je het om weer naar school te kunnen?
 • Wat is voor jou belangrijk nu we weer gaan starten op school?
 • Wat deed je thuis, wat je op school ook zou willen doen?
 • Welke wens heb je voor de komende weken op school?
 • Wat zou je aan mij willen vragen?
 • Welke tip heb jij voor mij?

Meer weten over kindgesprekken?

Professionaliseringsaanbod:

Training Leergesprekken

Artikelen:

Vergeet het kindgesprek niet

Vragen die helpen het kind beter te leren kennen

Literatuur:

Leergesprekken in een notendop (2017, OMJS)

Ook met ouders in gesprek?

Naast gesprekjes met de kinderen, kan het ook wenselijk zijn om bij sommige ouders na te vragen hoe het gaat en gegaan is tijdens de afgelopen weken. Eventuele spanningen in gezinssituaties, kunnen doorwerken op het welbevinden en dus ook op het leren van kinderen.

Mogelijke vragen voor ouders:

 • Hoe is de afgelopen periode voor jullie persoonlijk geweest?
 • Heeft de periode invloed op jullie als gezin gehad?
 • Hoe heeft /…/ deze periode ervaren?
 • Waar heeft /…/ volgens jullie van genoten en wat heeft /…./ als minder prettig ervaren?
 • Hoe was het voor jullie om /…/ te begeleiden bij het huiswerk?
 • Wat ging soepel en wat hebben jullie als knelpunt ervaren?
 • Wat gaat /…/ zeggen als ik hem/haar hiernaar vraag?
 • Is er iets wat ik kan doen om de overgang voor /…/ te versoepelen?
 • Hebben jullie vragen?
 • Is er iets dat ik moet weten over /…/ of waar ik rekening mee moet houden?
sluiten