leestijd:

Alle eerste informatie over OMJS interim wordt samengevat op één A3 in deze infographic. Werkend vanuit een aantal sleutelmodellen vanuit de leiderschapsreeks, staat het Coherentie-raamwerk van Michael Fullan centraal in de aanpak en analyse van de opdracht door de interim schoolleider.

Het moet voor het team helder zijn waar zij naartoe gaan werken. Het gaat daarbij niet alleen om het leren van de leerlingen, maar juist ook om de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden. In het aannemen van de interim-opdracht is het van belang om met de opdrachtgever de reikwijdte en intensiteit van de de opdracht te onderzoeken.

De tabel op de achterzijde/tweede pagina biedt hiervoor een eerste houvast. De infographic geeft zo een beknopt beeld op de aanpak van de interim-schoolleider. Daarnaast helpt de infographic de opdracht beter te duiden en aan te scherpen.

Download infographic.

sluiten