leestijd:

Met Integraal realiseert de school een systeem voor kwaliteitszorg waarin schoolanalyse, schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling logisch met elkaar verbonden zijn. Het is geheel geïntegreerd in ParnasSys, zodat leeropbrengsten en procesopbrengsten realtime en in samenhang online inzichtelijk zijn. De kwaliteit wordt in beeld gebracht, de school werkt planmatig aan schoolontwikkeling en de gesprekkencyclus.

Integraal: grip op kwaliteit

Integraal screenshotMet Integraal kan de school:

 • Kwaliteit in beeld brengen, bijvoorbeeld met de vragenlijsten.
 • Kwaliteitskaarten maken als borgingsroutine.
 • Tevredenheidspeilingen direct vanuit ParnasSys uitzetten onder personeel, ouders en leerlingen.
 • Auditing in ontwikkeling en uitvoering brengen.
 • De ontwikkeling van opbrengsten en kengetallen vergelijken met de eigen streefdoelen.
 • Het schoolplan 2015-2019 maken.
 • Het schoolplan vertalen naar een jaarplan.
 • Competentievragenlijsten uitzetten voor de functies: directeur, intern begeleider en leerkracht.
 • Sessies voor 360 graden feedback opzetten.
 • Persoonlijke ontwikkelplannen maken.
 • Een bekwaamheidsdossier aanleggen.
 • De werkprocessen in de gesprekkencyclus digitaal stroomlijnen.

Op bovenschools niveau is het mogelijk om voor alle aangesloten scholen:

 • Vragenlijsten in te richten: schoolvragenlijsten en competentievragenlijsten.
 • Kwaliteitskaarten maken als borgingsroutine.
 • Het centrale format voor het persoonlijk ontwikkelplan in te richten.
 • Centrale formats voor gesprekken en persoonlijk ontwikkelplannen in te richten.
 • Het format voor de jaarplannen centraal in te richten.
 • De schoolcockpits in te zien.
 • Vragenlijstresultaten te vergelijken via Ultimview.

IntegraalNieuwsgierig?

Onderwijs Maak Je Samen is licentienemer van Integraal. In overleg verzorgen wij informatiebijeenkomsten. Kijk op www.integraal.nl voor een overzicht van actuele regiopresentaties. Tijdens deze bijeenkomsten verkennen we met u niet alleen het instrument, maar gaan we ook in op hoe het bij kan dragen aan duurzaam sterke schoolontwikkeling. Bezoek www.integraal.nl voor meer informatie.

Meer informatie?

Neem dan even contact op met Michel van de Ven.

Gerelateerde artikelen

po/vo
15/06 in actueel

Scenarioplanning in praktijk

po/vo
27/09 in actueel

Plannenmakerij

sluiten