leestijd:

Het bovenbouwtraject Groep 7/8 Op Volle Kracht!

Al enkele jaren werken we als Onderwijs Maak Je Samen op veel scholen, bij schoolbesturen of bestuurs-academies zeer succesvol met de inhoud van ons opbrengstentraject ‘Groep 7/8 Op Volle Kracht!’. Dit traject is ontwikkeld voor scholen die:

  • stevig willen investeren in de (eind)opbrengsten en deze op een hoger niveau willen tillen (en daarmee een inspectiepredicaat ‘(zeer) zwak’ willen voorkomen;
  • lage(re) (eind)opbrengsten op verantwoordelijke wijze willen verantwoorden naar zichzelf, het bestuur en/of inspectie;
  • de huidige opbrengsten niet bij hun doelgroep leerlingen vinden passen;
  • uitkomsten van kwantitatieve analyses willen omzetten naar kwalitatieve oplossingen;

Investeren in hogere opbrengsten betekent altijd investeren in onderwijskwaliteit.
Denk hierbij vooral aan leerkrachtvaardigheden, voldoende leertijd, lesroosters en leerstofaanbod.
Het geheim van dit scholingstraject zit ‘m niet in (nog meer) moties van wantrouwen, meer administratie of het oefenen van de CITO Eindtoets. Het geheim zit ‘m voornamelijk in het bewust omgaan met het vakmanschap, het vertrouwen van de leerkrachten in eigen handelen en de leerkrachten bewust maken van hun ‘cirkel van invloed’.

Het invullen en bespreken van de inhoud van de Risicoanalyse en de vertaling hiervan naar de hulpvragen en praktijk van de deelnemers vormen de start van zo’n traject. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • te lage eindopbrengsten zeggen iets over de hele school, het is niet alleen een probleem van de bovenbouw;
  • aan de leerlingen in de bovenbouw kunnen we niets meer veranderen, wel aan het aanbod en de kwaliteit van de uitleg. Een gezamenlijke, didactische taal op teamniveau ontbreekt vaak;
  • administratie is bijzaak;
  • leerwinst is voornamelijk te boeken bij de ‘bovenkant leerlingen’ en niet bij de leerlingen aan de ‘onderkant’. Een leerling die in potentie 545 zou moeten scoren op de Eindtoets en dat niet doet, die nekt jou. Niet de leerling die 515 scoort;
  • de methode: laat hem los i.p.v. duw hem door;
  • de leerkracht: ‘rust ‘m toe’ in plaats van ‘richt ‘m af’

Gerelateerde artikelen

po
12/11 in actueel

5 minuten in de kring

sluiten