leestijd:

Auteur Jan Heijmans aan het woord over ‘Wat echt telt’:

Wat echt telt … is levensregie leren voeren

In ‘Wat echt telt’ neem ik je mee op een inspirerende ontdekkingstocht naar ons toekomstig onderwijs. ‘Wat echt telt’ begint met een beschrijving van het ‘momentum’ en de uitdagingen die daarbij horen Of het nu gaat om grote wereldproblemen, heikele politieke thema’s, lokale uitdagingen, knelpunten in het onderwijs of om barrières in ons persoonlijk leven, adaptieve uitdagingen laten ons puzzelen met de paradoxen van het leven. 

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Gert Biesta kom ik tot de conclusie dat toekomstig onderwijs kinderen en jongeren levensregie leert voeren. Concreet gaat het dan over de vraag: Wat wil ik? en het betekent dat je in  toenemende mate in staat bent om, binnen de jouw gegeven mogelijkheden,  in elke fase van je leven en in verschillende situaties ‘goede’ keuzes te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en de wereld.  

Onderbouwd met de wijsheid van velen werk ik in ‘Wat echt telt’ een helder denkkader voor toekomstig onderwijs uit. Vanuit maatschappelijk perspectief is het nodig dat kinderen en jongeren voldoende leer-, link- en leefvermogen ontwikkelen.  In navolging van Martha Nussbaum spreekt ik bewust over het ontwikkelen van ‘vermogen’, omdat het gaat het om een nieuwe mix van noodzakelijke (basis)kennis, vaardigheden en attitudes.  

Vervolgens staat de vraag centraal hoe je dan als kind of jongere meer regisseur van je eigen ontwikkeling kunt worden. Vanuit het ‘denkkader’ neem  ik de lezer vervolgens mee naar de dimensies waarlangs de ontwikkeling van leer-, link- en leefvermogen zich vanuit het perspectief van de ‘lerende’ voltrekt, te weten tijd, context en impact.  Een dimensie in ons brein is niet tast- of meetbaar, maar het is een staat van bewustzijn, die je wel kunt richten. Voor mij dient toekomstig onderwijs vooral ontwikkelingsgericht, wereldgericht en waardengericht te zijn.  

‘Wat echt telt’ geeft ook een doorkijkje hoe de school van nu zich verder kan ontwikkelen tot een ontwikkelcentrum voor het leven met drie kernfuncties: ontwikkeling faciliteren, ontmoeting organiseren en een oefenplaats voor het leven zijn.  

‘Wat echt telt’ is een boek dat je uitnodigt om na te denken hoe we inclusiever en levensechter kunnen werken in en om het onderwijs. ‘Wat echt telt’ gaat over de essentie van onderwijs, prikkelt je verbeelding en daagt je uit om het nu ook samen echt anders te gaan doen.  

Jan Heijmans (info@janheijmans.com)

Het boek is te bestellen in de webwinkel voor slechts € 36,95.

sluiten