leestijd:

Eind oktober hebben we voor de tweede keer met een groep Nederlandse leraren en schoolleiders een studiereis gemaakt naar Zuid-Afrika. In dit artikel blikken we kort terug op de doelen en ervaringen van deze prachtige reis.

Het onderwijs in Zuid-Afrika kent sterke verschillen. De ene school ‘vecht’ voor zijn bestaansrecht en hoopt zoveel mogelijk leerlingen te kunnen bereiken, andere scholen streven naar excellentie en worstelen met de hoeveelheid aanmeldingen. Ondanks deze verschillen zijn er ook overeenkomsten te herkennen binnen de verschillende scholen:

  1. een hoge mate van ondernemerschap onder schoolleiders;
  2. de krachtige wijze waarop professionals de verbinding zoeken met hun omgeving en;
  3. de passie voor leren die te zien is in het gezicht en het handelen van elke professional.

Vragen die centraal stonden tijdens deze reis:

Hoe worden Zuid-Afrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze ooit onderdeel van uit zullen maken? Hoe doen we dat in Nederland? En hoe doen we dat bij ons op school?

Studiereizen van OMJS

Tijdens deze studieweek hebben we de verschillende lagen van het onderwijssysteem bekeken, diverse typen scholen (privé en openbaar) bezocht en leraren en schoolleiders ontmoet met verschillende achtergronden en uitdagingen. De uitdaging was om vooral te kijken en (nog) niet te oordelen (Just watch, don’t judge!) Dit bleek soms lastig aangezien onze observaties vaak direct leiden tot interpretaties.

De bedoeling van onze studiereizen – ‘Kijken over grenzen’, is om professionals in het onderwijs hun referentiekader te laten vergroten en daarmee een sterkere professional te worden in hun eigen context. Door ervaringen op te doen in een ander land, een ander systeem, krijg je meer inzicht in je eigen overtuigingen en de context waarin je handelt. Je maakt opnieuw kennis met je waarden en normen en leert ze te versterken of zelfs te herzien. Het gaat er tijdens deze reis niet om dat we zaken gaan overnemen of kopiëren uit een ander onderwijssysteem, maar juist dat we onszelf met de ervaringen die we opdoen en de gesprekken die we voeren opnieuw afvragen waarom we in onze situatie doen wat we doen.

Naast de persoonlijke ontwikkeling werd er ook aandacht besteed aan het collectieve leerproces. In verschillende leergroepen heeft men op vier thema’s informatie opgehaald en deze op de laatste dag aan elkaar gepresenteerd. De vier thema’s die centraal stonden waren:

  • Pedagogisch handelen
  • Brede vaardigheden (21th century skills)
  • Relatie met de omgeving
  • Innovatie & ondernemerschap

Bekijk hier het reisprogramma van 2018.

Enkele uitspraken van deelnemers:

“Ik heb het voorrecht deel te mogen nemen aan deze prachtige studiereis. De schoolbezoeken en het getoonde leiderschap zijn zeer inspirerend.”

“Als er geen WIJ kwaliteit is hoef je er niet aan te beginnen”

“Van het meetbare, via het merkbare, naar het aantoonbare”

“Tot welke vraag leidt jouw verhaal?”

“Hoe verder de reis vordert, hoe meer energie ik krijg”

“Het was een enerverende reis, met mooie ontmoetingen en gesprekken met onderwijsmensen in dit bijzondere land.”

Studiereis Zuid-Afrika 2019

De reis van 2019 staat al gepland. Ga je mee?

 

Enkele foto’s van 2018:

sluiten