leestijd:

“Veel met weinig.”

Wat is Looqin?

Kindvolgysteem Looqin is een kindvolgsysteem waarmee je op eenvoudige wijze de totale ontwikkeling van een kind in beeld kunt brengen. De kracht zit hem in het samenvoegen van de sociaal emotionele ontwikkeling, de mentale beleving tijdens het leerproces èn de cognitieve ontwikkeling. In Looqin spreken we van welbevinden, betrokkenheid en ontwikkelingsdomeinen.

Wanneer een kind lekker in zijn vel zit, is het in staat om optimaal deel te nemen aan het leerproces. Betrokkenheid is de indicator die aangeeft of een kind optimaal in ontwikkeling is. Daarnaast is het van belang om de cognitieve ontwikkeling goed in beeld te brengen. Deze manier van kijken naar ontwikkeling wordt ook wel de procesgerichte benadering genoemd.

In Looqin zet je in enkele stappen een zelfscreening klaar voor de kinderen vanaf groep 3 van de basisschool waarin zij kunnen aangeven hoe hun beleving is omtrent sociale veiligheid, competenties en betrokkenheid. Zo wordt het niet alleen makkelijk om te voldoen aan de regelgeving van de Onderwijsinspectie maar krijg je ook een overzichtelijk beeld van de observaties van de leraar naast de beleving van het kind.

Looqin is in elk onderwijsconcept toe te passen en bevat geen onnodige afvinklijstjes. De interventiedatabase zit bomvol ingrediënten om betrokkenheid in de groep te verhogen.
Looqin is er voor de kinderopvang en het onderwijs waardoor het uitermate geschikt is voor IKC’s en brede scholen die vanuit een sterke visie samen willen werken.

Welke rol speelt Onderwijs Maak Je Samen bij Looqin?

Looqin is een product van Onderwijs Maak Je Samen. In samenwerking met Prof. dr. Ferre Laevers van de KU Leuven is het digitale product ontstaan. Onderwijs Maak Je Samen verzorgt trainingen en implementatietrajecten op maat.

Voor wie is Looqin geschikt?

Looqin is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en te gebruiken binnen elk concept. In de leeftijd 0-4 is Looqin KO beschikbaar voor zowel dagopvang als peuterspeelzaalgroepen. Vanaf 4 jaar is Looqin beschikbaar voor BSO (Looqin KO) en de basisschool (Looqin PO). De verschillen zitten met name in de interventiedatabase die per variant passende tips geeft voor betrokkenheid verhogende interventies.

Hoe werkt Looqin?

In Looqin KO en Looqin PO vinden we dezelfde werkwijze terug. We spreken over twee sporen waarbij spoor 1 staat voor ‘de groep’ en spoor 2 voor ‘het individuele kind’.

Spoor 1: Het begint met een groepsscreening van welbevinden en betrokkenheid. Aan de hand van de screeningslijst breng je je groep in beeld. De resultaten van deze screening verschijnen in een groepsoverzicht. De begeleiders van de groep maken een keuze uit een beperkt aantal interventies waarmee zij de komende periode aan de slag gaan om meer welbevinden en betrokkenheid te creëren in de groep.

De tweede screening die uitgevoerd wordt is de screening competenties. Hierin geeft de mentor of leraar een score op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Ook deze resultaten verschijnen in het groepsoverzicht.

Zijn er kinderen die niet voldoende groei laten zien met de gekozen groepsinterventies? Dan kun je door naar spoor 2. Op spoor 2 kun je het individuele kind nader in beeld brengen aan de hand van individuele observatielijsten. Daarnaast biedt spoor 2 formats voor kindrapportages en het documenteren van groeiplannen. Alle gegevens zijn terug te vinden in het logboek van het individuele kind op spoor 2.

Looqin KO

De volgende filmpjes geven een introductie van de mogelijkheden van Looqin voor de kinderopvang:

Looqin KO – Spoor 1:

Looqin KO – Spoor 2:

Looqin PO

De volgende filmpjes geven een introductie van de mogelijkheden van Looqin voor het onderwijs:

Looqin PO – Spoor 1

Looqin PO – Spoor 2

Looqin PO – Looqin2u

Ik wil meer lezen over deze manier van werken. Welke boeken kan ik lezen?

Grip op competenties, ontwikkeling bij kinderen zien en waarderen. (2018)

Prof. dr. Ferre Leavers & Wilma van Esch beschrijven in de uitgave Grip op competenties hoe je als professional het vermogen van jouw leerlingen kunt versterken. In een mix van theoretisch onderzoek en praktijkvoorbeelden bieden ze een helder kader met handvatten om competentieontwikkeling van kinderen zichtbaar en meetbaar te maken

Grip op competenties, ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen. (2019)

Eerder schreven prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch de uitgave Grip op competenties, gericht op het primair onderwijs.

In Grip op competenties, ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen belichten we de opvatting van leren en ontwikkeling bij jonge kinderen. We introduceren een kader om ontwikkeling te observeren in tien domeinen, tonen twaalf kindportretten en sluiten af met een concrete toelichting op elk domein.

Looqin uitproberen?

Wil je Looqin uitproberen voor jouw kinderopvang of school?

Ga naar onze website www.looqin.co voor meer informatie, de brochure of een gratis proeflicentie aan te vragen.

Ben je vriend van OMJS? Dan kun je Looqin zelfs een jaar lang gratis gebruiken.

 

sluiten