leestijd:

Op woensdag 19 oktober lanceerden Korein Groep en Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) een nieuw procesgericht kindvolgsysteem, gericht op het meten van welbevinden en betrokkenheid bij kinderen. Door de aansluiting op Looqin PO, is dit volledig digitale kindvolgsysteem uitermate geschikt voor kinderopvang, brede scholen en integrale kindcentra.

Met Looqin KO voor kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen pedagogisch medewerkers kinderen effectief volgen en begeleiden bij hun spel en ontwikkeling. Looqin KO inspireert pedagogisch medewerkers met concrete acties (interventies) die het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen verhogen. “Met Looqin KO creëer je een optimaal speel- en ontwikkelklimaat voor je kinderen. Dit betekent een directe verbetering van het pedagogisch klimaat en de kwaliteit van dienstverlening”, aldus projectleider Margot Schreurs.

Uitgangspunten Looqin KO

Uitgangspunten van het nieuwe kindvolgsysteem zijn welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Dit zijn volgens prof. dr. Ferre Laevers van KU Leuven, grondlegger van het gedachtegoed achter het kindvolgsysteem, de twee belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling. Looqin KO stelt de pedagogisch medewerker eerst vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoe gaat het met dit kind? Voelt hij/zij zich goed? Is het kind betrokken? Pas daarna komen de ontwikkelingsdomeinen aan bod. Schreurs: “Looqin zet aan tot nadenken over de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord: welbevinden, betrokkenheid, ontwikkelingsdomeinen.”

Procesgericht

Looqin KO is gericht op het proces van kinderen tijdens hun ontwikkeling. Hierdoor kijken pedagogisch medewerkers verder dan alleen naar kennis en vaardigheden, maar ook naar de betrokkenheid, de drijfveren, het welbevinden en het zelfbeeld van kinderen. Deze factoren beïnvloeden het ontwikkelproces. En daar begint ontwikkeling mee. “Met een procesgerichte aanpak heb je tegelijkertijd een kindgerichte aanpak. Je werkt aan lange-termijndoelen, zoals een positief zelfbeeld en hogere motivatie, in plaats van korte-termijneffecten, bijvoorbeeld het kind op het gemiddelde krijgen door extra oefening”, aldus Schreurs.

Neem een kijkje op looqin.co/ko

sluiten