leestijd:

Onderwijs Maak Je Samen nu partner van ‘Integraal’Integraal

Hoe krijg en houd je als school of bestuur grip op de kwaliteit van het onderwijs?

Hoe doe je dat op een manier die realistisch en werkbaar is? Hoe modelleer je kwaliteitszorg als een cyclisch proces, inclusief integratie van de plan- en gesprekkencyclus van de school en het bestuur? En hoe leg je vanuit dat systeem voor kwaliteitszorg op logische manier de verbinding naar schoolontwikkeling , de persoonlijke ontwikkeling en de praktijk?

Kwaliteitszorg vraagt in toenemende mate om een visie op het niveau van het bestuur, immers het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de aangesloten scholen, voor de financiële situatie, de resultaten en voor het naleven van wetten en regels.

Een integrale bestuursvisie op kwaliteitszorg is dan ook onmisbaar. Een visie en een ontwerp die aansluiten op twee logische en natuurlijke organisatieprocessen: de plancyclus en de gesprekkencyclus. Een visie die rekening houdt met continu veranderende inzichten in processen van kwaliteitszorg.

Wij nemen in Nederland een tendens waar dat kwaliteitsonderzoeken in de vorm van zelfevaluaties en tevredenheidsonderzoeken steeds minder informatie opleveren. De kwaliteit en betekenis van deze output daalt snel. Tegelijk zien we dat besturen en scholen meer de kansen en mogelijkheden verkennen van het type ‘live’ kwaliteitsonderzoeken zoals auditing (intern-extern), ouder- en leerlingpanels, interviews met de onderwijspartners van bestuur en school.

Kortom, er wordt nogal wat gevraagd van het bestuur en de school. Kwaliteitszorg in Nederland wordt daarom ondersteund door een aantal kwaliteitszorgsystemen die deze processen faciliteren, organiseren en monitoren.

Kwaliteitsmanagementsystemen met een wisselende reikwijdte, monitoringssystematiek en kwaliteitsdiepte. Bekende producten zijn WMKPO, de Kwaliteitsmeter en Integraal (Parnassys).

Onderwijs Maak Je Samen ondersteunt je bij het ontwerp van het proces van kwaliteitszorg, zowel op het niveau van de aangesloten scholen als op het niveau van het bestuur. De toegevoegde waarde van onze aanpak zie je terug in een visie en een model dat een cyclisch procesontwerp kent, realistisch en haalbaar is, maximaal aansluit op de bekende vierjaarlijkse plancyclus (strategisch beleidsplan en schoolplan) en de gesprekkencyclus, en altijd gebaseerd is op actuele inzichten op kwaliteit en onderwijsmonitoring, bijvoorbeeld van Michael Fullan en Andy Hargreaves.

Daarbij gaan wij uit van de belangrijkste inspectie-indicatoren over kwaliteitsbeleid die we samen met je vertalen en concretiseren.

Kwaliteitsaspect 9: De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Onderwijs Maak Je Samen ondersteunt de praktische kwaliteitszorgprocessen van met twee erkende Nederlandse kwaliteitsmanagementsystemen (KMS), Integraal (Parnassys) en WMKPO. Deze twee systemen zijn samen goed voor bijna 4500 gebruikers, Nederlandse scholen en besturen voor primair onderwijs.

Onderwijs Maak Je Samen was al landelijk en geautoriseerd WMK specialist, vanaf september 2014 zijn we ook landelijk geautoriseerd advies- en trainingspartner voor het KMS Integraal (Parnassys).

Wij gaan graag met u in een gesprek over actuele ontwikkelingen in kwaliteitszorg in de context van jouw school of bestuur. Samen bekijken en herijken we jouw huidige visie op kwaliteit en jouw proces van kwaliteitszorg inclusief het online kwaliteitsmanagementsysteem.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseur:

Michel van de Ven (michel@onderwijsmaakjesamen.nl, 06-10 41 33 89)

sluiten