leestijd:

De afgelopen week lijkt Nederland in de ban van cijfers en dan hebben we het even niet over Prinsjesdag. Het landelijk in kaart brengen van de Cito-scores heeft heel wat ouders, schoolleiders, leerkrachten en andere betrokkenen in het onderwijs bezig gehouden. En de kinderen…? Zijn die na dit nieuws nu trots of teleurgesteld in hun leraar? Welnee… Kinderen gaan echt niet met meer of minder plezier naar school of nemen maatregelen omdat de school waarop zij zitten slecht of excellent scoort. Zij beoordelen de kwaliteit van hun school en het onderwijs dat ze krijgen namelijk anders.

lemniscaat_kwaliteitsbewustzijn

Kwaliteit is een rekbaar begrip. Wat is goed? Wie vindt het goed? Waarom vinden we dat goed? Kwaliteitsuitspraken hebben daarmee tegelijkertijd een beperkte houdbaarheid. Door opvattingen te delen en elkaar kritisch te bevragen op kwaliteit, ontwikkel je samen eigen normen en een bewustzijn over wat goed is voor de leerlingen. Op deze manier ben je ook in staat om aan je omgeving duidelijk te maken wat jouw specifieke kwaliteiten zijn als leraar, IB’er of schoolleider (IK-kwaliteit) en wat jullie toegevoegde waarde is als team/school (WIJ-kwaliteit). En dat is toch wat ouders en leerlingen willen weten en voelen. Daarmee wordt kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar.

Om te weten over welke kwaliteit we spreken en op welk kwaliteitsaspect meer aandacht nodig is, hanteren wij het lemniscaat van kwaliteitsbewustzijn uit het boek Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk.

‘Kwaliteit’ is niet alleen de goede dingen doen (de kwantitatieve, meetbare, grote kwaliteit die volgens HET-systeem is bepaald; bijv. Cito, Inspectie), maar vooral ook de dingen goed doen (de kwalitatieve, meer merkbare, interne kwaliteit oftewel de WIJ-kwaliteit). Daar waar de bovenkant van het lemniscaat uitgaat van de kwaliteit die zichtbaar wordt in resultaten, gaat de onderkant over de processen die zich hierbij afspelen en de rol die je daarin neemt. Dat laatste is wat de onderwijsprofessional motiveert en drijft en wat zich niet in een cijfer laat uitdrukken.

Dinsdagavond 24 september organiseren we een thema-avond over toetsen in het onderwijs. Iedereen is van harte welkom en ook de Onderwijsinspectie en Cito zullen deze avond vertegenwoordigd zijn. (Update: Lees het verslag van de thema-avond hier).

 

sluiten