leestijd:

Het programma School aan Zet heeft de afgelopen jaren bijna vierduizend scholen in het primair onderwijs, speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs ondersteund bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. Een van de tools, de ontwikkelde kwaliteitskaarten, bieden praktische informatie over uiteenlopende zaken waaronder lerende organisatie, didactisch handelen of rekenen. In het nieuwe jaar zullen we telkens een van deze ontwikkelde kwaliteitskaarten centraal stellen en verder toelichten.

Een overzicht van alle kwaliteitskaarten:

TAAL

Stelonderwijs

Implementatie

Lezen

Aanvankelijk technisch lezen

Beginnende geletterdheid

Begrijpend lezen

Voortgezet technisch lezen

Opbrengstgericht werken

Organisatie

Ouders

Referentieniveaus

Spellen en Stellen

Taal- en leesbevordering

Woordenschat

Zomerdip

Rekenen

Instructievaardigheden

Organisatie

Rekenbeleid

Rekenen in de bovenbouw

Toepassingsgebieden

Voorbereidend rekenen

Opbrengstgericht werken

Besturen

Instrumenten

Leerlingvolgsystemen

Morgen aan de slag

Uitgangspunten

VO

SO

HRM/Lerende organisatie

Hoogbegaafdheid en excellentie

Gerelateerde artikelen

po/vo
13/10 in actueel

Je woorden doen ertoe

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.