leestijd:

OMJS per 1-2-2014 landelijk specialist

Onderwijs Maak Je Samen is per 1 februari 2014 geautoriseerd als landelijk specialist Werken met Kwaliteit (WMK). WMK is het bekende kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op de principes van Kwaliteitskaarten zoals ontwikkeld door Cees Bos en uitgegeven door Van Gorcum. WMK is een van de meest gebruikte kwaliteitszorgsystemen van Nederland dat de gebruikers helpt bij de vormgeving van kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Met WMK krijgt u een gefundeerd en duidelijk inzicht in de sterke en verbeterpunten van uw organisatie en van uw leraren. WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen.

Onderwijs Maak Je Samen adviseert u bij het ontwikkelen en implementeren van beleid gericht op duurzame kwaliteitszorg. In samenwerking met Cees Bos begeleiden we uw onderwijsorganisatie om kwaliteitszorg te ontwerpen en vorm te geven. Gebaseerd op de principes en het kwaliteitszorgmodel van WMK.
Check ons professionaliseringsaanbod 2014-2015 voor trainingen rond kwaliteitszorg, WMK en schoolplanontwikkeling.

Meer weten? Laat u vrijblijvend informeren.
Michel van de Ven

Gerelateerde artikelen

27/09 in actueel

Plannenmakerij

12/04 in actueel

Critical Friends

sluiten