leestijd:

Ongeacht de jaren ervaring die iemand heeft, ben je nooit klaar met leren en blijf je altijd vragen hebben over je vak. Vragen die te maken hebben met je manier van lesgeven, je contact met collega’s, ouders, leerlingen of vragen die gaan over de invoering van een nieuwe aanpak of methode. Je bouwt op deze manier een professioneel verlanglijstje op.

Ik wil:

 • Ruimte om te leren…
 • Gevoed worden met inspiratie…
 • Dingen leren die ik morgen kan gebruiken…
 • Een nieuwe opleiding gaan volgen…

In de literatuur en het actuele onderwijsbeleid zien we dat er steeds meer belang wordt toegekend aan kennisontwikkeling, een leven lang leren en beroepsinnovatie. Als we wat beter kijken naar beroepsinnovatie, dan gaat het erom dat professionals (Vermeulen et al., 2011):

 • kennis ontwikkelen en delen, zowel binnen als buiten de organisatie en hun beroepsgroep;
 • verantwoordelijkheid nemen en afleggen, zodanig dat het autonoom handelen in balans is met het samenwerken met anderen aan het verwezenlijken van collectieve ambities;
 • intrinsiek gemotiveerd zijn, plezier in het werk hebben en voortdurend hun werkprocessen willen vernieuwen en verbeteren.

Wij zien leren als een feestje! Het is belangrijk om bij te blijven in alle onderwijsontwikkelingen maar vooral ook om de impact te vergroten op het leren van leerlingen. Binnen onze academie streven we naar een dieper leereffect.

Leren en laten leren!

Dat zijn de drijfveren van ons team bij het samenstellen van ons professionaliseringsaanbod. Ons aanbod rondom schoolontwikkeling richt zich in de kern op de dagelijkse praktijk en, vaak nog specifieker, op de vragen die professionals hebben ten aanzien van de vakinhoud, vakdidactiek en het leerproces van leerlingen. In het aanbod voor schoolleiders gaan we vooral uit van de eigen context en cultuur waarin gewerkt wordt en spelen we in op de vragen die daarin voor de lerende een rol spelen.

Verbinden en ontwikkelen

Onderwijs Maak Je Samen streeft naar een dieper leereffect binnen haar trainingen en hanteert hiervoor een duurzame nascholingsaanpak.

Dit betekent dat jij als leraar, intern begeleider of schoolleider binnen onze academie niet enkel werkt aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Wij zien dit overtuigend anders en bewijzen dat met een eigen, specifieke academie. We doen dit door jouw eigen ontwikkeling actief te verbinden aan de ontwikkeling van andere actoren binnen de organisatie. We zoeken met de deelnemers naar een leereffect dat zijn uitwerking niet op één, maar op meerdere lagen heeft van de praktijk.

We zijn ons ervan bewust dat elke deelnemer zelf ook een lerende is die verbonden is aan een organisatie. Dit zorgt ervoor dat we naast inhoud ook aandacht besteden aan de houding en verhouding van de deelnemer ten aanzien van het eigen leren en de overdracht van kennis naar de eigen collega’s en schoolontwikkeling.

Professionalisering – de verbinding met de praktijk

Het praktijkmodel collegiaal leren (Heijmans en Creemers, 2013) laat zien dat professionaliseren een cyclisch proces is, dat telkens gevoed wordt door een (nieuwe) aanleiding: een hulp-, leer-, ontwikkelvraag of ambitie. Al werkend in de praktijk kom je er namelijk achter dat er iets niet klopt of niet werkt zoals jij het graag zou willen zien (vanuit een ambitie, overtuiging of opvatting). Het is van belang dat je in deze fase in staat bent om jezelf een leer-, hulp- of ontwikkelvraag te stellen. Daarmee kom je namelijk in de fase van concreet leren terecht en groeit je nieuwsgierigheid naar het vinden van een verklaring, antwoord of oplossing. Hierbij zal de situatie vooral vergeleken worden met eerdere ervaringen of soortgelijke situaties. Dit is de fase waarin je op zoek gaat naar informatiebronnen, een training, of professionele dialoog.

In de fase van reflectief leren (collegiaal leren of een training/cursus/opleiding) start het diepere overdenken en ga je jezelf meer systematisch bevragen. Daarmee ontwikkel je een eigen professioneel oordeel of overtuiging op onderwijskwaliteit. Dit professionele oordeel krijgt pas waarde, wanneer je er meerdere perspectieven aan verbindt. Dus wanneer de ervaringen gedeeld worden in een professionele dialoog. Naarmate er meer mensen meedenken, worden er meer verschillende opvattingen met elkaar vergeleken. Zo ontstaat er een gezamenlijk beeld van ‘wat werkt’.

De echte diepgang in het leren wordt bereikt in de fase van abstract leren (bewustwording en oordeelsvorming). Hierbij gaat het niet alleen over de opvattingen van anderen of de afweging die je maakt, maar wordt je uitgedaagd om op zoek te gaan naar objectievere bronnen (actuele theorieën en/of onderzoeksresultaten).

Na de bewustwording komt de meest cruciale stap om het ook daadwerkelijk te gaan doen in de praktijk, de fase van actief leren. Vaak is het inzicht er wel, maar ontbreekt het lef om de stap ook daadwerkelijk te zetten. Hierin spelen de schoolleider en de collega’s een faciliterende en motiverende rol.

Wanneer je binnenkort naar een training, bijeenkomst, scholing of opleiding gaat, stel jezelf dan eens de volgende vragen:

 • Wat is mijn leer-, hulp-, of ontwikkelvraag? Naar welke inhoud ben ik op zoek? Hoe maakt deze inhoud mijn onderwijs beter?
 • Welke (leer)houding vraagt deze training van mij? Hoe ga ik het geleerde inzetten? Wat ga ik hierna anders doen?
 • Hoe verhoudt de training zich tot de ontwikkeling van mijn collega’s/team/school (verhouding)? Hoe kan ik hiermee het onderwijs op mijn school verbeteren?

Onze visie in de praktijk, wat kun je verwachten…

 • Professionalisering richt zich op vakdidactische en vakinhoudelijke aspecten. We maken een duidelijke vertaling van theorie naar praktijk.
 • De nadruk ligt op het zelf actief leren en de onderzoekende houding van leraren. Hierbij gaat het om het analyseren van problemen uit de praktijk en het ontwerpen en construeren van oplossingen daarvoor.
 • Er wordt tijdens de bijeenkomsten actief met en van elkaar geleerd. Daarnaast wordt er een verbinding gemaakt naar de eigen team (leer-)processen.
 • De professionalisering hangt samen met het schoolbeleid en de landelijke ingezette innovaties.
 • Er wordt rekening gehouden met de planning van activiteiten in een schooljaar, waarbij er voldoende inoefen- en verwerkingstijd wordt geboden in de praktijk.

 Onderwijs Maak Je Samen

Zoals je in onze visie kunt lezen, gaan wij graag met samen met jou aan de slag om het leren op meerdere lagen een impuls te geven maar vooral ook om de impact op het leren van leerlingen te vergroten. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen! Laat je inspireren door ons aanbod, schrijf je in en bedenk op welke wijze dieper leren voor jou eruitziet. Wij horen het graag!

Het team van Onderwijs Maak Je Samen daagt je uit!

Bekijk het laatste professionaliseringsaanbod.

sluiten