leestijd:

Klanten in het onderwijs zijn alle afnemers van onze diensten. In de communicatie verdelen we deze groep in subgroepen waarop onze communicatie zich zal richten. Dit zijn dan niet alleen de huidige ouders en leerlingen maar ook potentiële ouders en nieuwe leerlingen. Daarnaast natuurlijk ook het eigen en nieuw personeel, doorverwijzers, adviseurs en personen betrokkenen bij de inspectie en de gemeente. Voor elk van deze groepen zal een school een boodschap moeten hebben met als doel een positieve breinpositie creëren. Vaak is het nodig om te onderzoeken wat het huidige beeld is dat ouders en leerlingen van onze school hebben.

De veel gehoorde kreet “wij richten ons op iedereen” doet in de communicatie geen opgeld. Voor iedereen is voor niemand omdat niemand zich dan echt voelt aangesproken. De kunst is om de centrale boodschap voor elk segment van de doelgroep te vertalen naar voor hem of haar aansprekende lees relevante elementen. Belangrijk daarbij is ook welke positie andere scholen in nemen om zo na te gaan welke positie er nog vrij is of beter ingevuld kan worden.

We leren om de identiteit van de school te achterhalen. Waar staat de school voor en wat maakt de school relevant voor ouders en onderscheidend van andere scholen. En natuurlijk is elk kind welkom en geven wij aan iedereen het beste onderwijs. Echter in de communicatie is het nodig dat we onze (gewenste) doelgroep heel duidelijk voor ogen hebben. Door nu de boodschap hierop af te stemmen scheppen we een helder en eenduidig beeld waar mensen zich in kunnen herkennen. Het scheppen van duidelijkheid is belangrijk. Kijk maar naar de positionering van de Bijenkorf, HEMA en ACTION. Bij allemaal is sprake van een heldere positionering terwijl V&D het niet lukte om een allemansvriend te zijn.

Veel succes met je klanten.

Guus Pastijn (pastijn@m-fuel.nl)


Guus is de auteur van ‘Mijn school als merk‘. Verschenen in juni 2021.

 

 

sluiten