leestijd:

Daar waar de visie van een school ooit volstond met het antwoord op de vraag: Hoe verzorgen wij onderwijs? Zien we scholen nu vooral zichzelf de vragen stellen: Hoe leren onze leerlingen? En: Hoe leren wij als professionals? Thema’s als gepersonaliseerd leren, lerende organisatie, leergesprekken en leren ‘leren’, maken duidelijk dat het belangrijk is om samen de term ‘leren’ voor zowel leerling als professional concreet vorm en inhoud te geven.

In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Wat leert een leerling tegenwoordig op school en is dat de juiste voorbereiding op de toekomst?

Het Platform Onderwijs2032 concludeert dat toekomstgericht onderwijs samenhangend is en leerlingen een stevige gemeenschappelijke basis meegeeft van kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

O21-spelVeel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’ (O21). Op basis van recente onderzoeksgegevens (SLO, 2014) zijn de zeven vaardigheden (Voogt en Roblin, 2010) uitgebreid met een achtste vaardigheid ‘zelfregulering’. Het begrip zelfregulering benadrukt belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die voor de persoonsontwikkeling van leerlingen van belang zijn. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden (inclusief programmeren), mediawijsheid en informatievaardigheden. Werken aan deze brede vaardigheden vraagt om een toekomstgerichte visie op leren. Kernwaarden, zoals talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en eigenaarschap/autonomie van leerlingen, kunnen omgezet worden naar de praktijk. Dit kan gerealiseerd worden wanneer je de vaardigheden met elkaar als team vertaalt naar concreet en waarneembaar gedrag van leerlingen en leraren. Daarvoor is het van belang dat je je met collega’s allereerst uitspreekt over de beelden die je hebt bij het onderwijs en leren van de toekomst. Daarna geef je de 21e eeuwse vaardigheden inhoud en betekenis in waarneembaar gedrag. Na het concretiseren kunnen vervolgens initiatieven in de praktijk ontstaan waarin men elkaar aanspreekt vanuit de gezamenlijke visie op leren.

pdf-o21model

Wat vinden we belangrijk en hoe zien we (en zien anderen) dit terug in ons onderwijs van vandaag. Benieuwd naar hoe collega’s, ouders en leerlingen naar het onderwijs in de 21e eeuw kijken? En wat jij hier zelf eigenlijk van vindt? Speel dan het O21-spel en ga het gesprek aan met elkaar. Van discussie en visie, naar onderwijs dat er toe doet in de 21e eeuw!

Download deze O21-poster op omjs.nl/pp

sluiten