leestijd:

Voldoet Looqin PO voor kleuters (groep 1 en 2) aan de eisen van de inspectie en is Looqin PO Cotan gecertificeerd?

Met een professionele blik kijken naar kinderen. Dat is waar Looqin PO de leraren toe uitdaagt. Dit betekent dat men als professional kennis heeft van de ontwikkeling van (jonge) kinderen en dat men door het delen van deze kennis met collega’s een collectief aan inzichten opbouwt waarmee men de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Het antwoord op de vragen; voldoet Looqin PO voor kleuters aan de eisen van de inspectie en is Looqin PO Cotan gecertificeerd?, is afgeleid vanuit het waarderingskader van de inspectie[1].

Wat zegt de inspectie over groep 1 en 2?

De school dient in groep 1 en 2 een observatie/volg- instrument te gebruiken om de brede ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Met een brede ontwikkeling bedoelen we zowel de cognitieve, sociale, emotionele als motorische ontwikkeling. De inspectie hanteert geen voorschriften over welke observatiemethode gehanteerd zou moeten worden. Wel dienen de observaties structureel (regelmatig bij alle kinderen) en gestandaardiseerd (alle kinderen met eenzelfde instrument) plaats te vinden.

Cotan

Bij de beoordeling of de school gestructureerde observaties voor kleuters uitvoert, beoordeelt de inspectie niet of het observatie (volg)-instrument genormeerd en/of gevalideerd is. De inspectie eist niet dat gebruikte instrumenten voldoen aan de kwaliteitscriteria van Cotan, zoals betrouwbaarheid, validiteit en een landelijke normering. Een Cotan-instrument is dus niet verplicht. Dit geldt voor zowel de cognitieve als de sociaal- emotionele ontwikkeling bij groep 1 en 2. Het is aan de school om in het gesprek met de inspectie duidelijk te maken op welke wijze ze de brede ontwikkeling van jonge kinderen (groep 1 en 2) structureel volgen.

Hoe kijkt Looqin PO hier tegenaan?

Looqin PO voldoet aan de eisen van de inspectie voor groep 1 en 2. Het kindvolgsysteem is ontwikkeld om structureel en schoolbreed in te zetten. De school bepaalt de intensiteit van de observatiemomenten voor zowel spoor 1 (groepsniveau) als spoor 2 (kindniveau). Afspraken hierover worden samen met de toetskalender opgenomen in het zorgplan van de school. Looqin PO is een instrument dat gestandaardiseerd werken mogelijk maakt, omdat alle kinderen met hetzelfde instrument en op vaste momenten worden gevolgd in hun ontwikkeling.

[1] Ministerie van Onderwijs, C. e. (2015). Waarderingskader 2017 sector primair onderwijs. Den Haag: Ministerie van OCW.

sluiten