leestijd:

Wil je meer initiatiefnemers in jouw groep?

Download de 10 interventies* om leerlinginitiatief in jouw groep te versterken.

Over het belang van ruimte voor initiatief valt niet te twisten. Voor betrokkenheid is een grote mate van participatie noodzakelijk. Het vereist dat kinderen keuzes kunnen maken en bijvoorbeeld een eigen leertraject meebepalen. Door ruimte te creëren voor een persoonlijke inbreng, komen reële en individuele belangstellingspunten aan het licht. Het versterken van leerlinginitiatief is een van de zeven betrokkenheidsverhogende factoren (Laevers, 2014).

10 tips

– Download de 10 interventies – 

* uit interventiedatabase van kindvolgsysteem Looqin PO (www.looqin.nl)

sluiten