leestijd:

Nu het coronavirus ons al lange tijd in zijn greep houdt, kan het zijn dat ééof meer kinderen door de ziekte COVID-19 of door een andere oorzaak een familielid of een bekende verloren hebben. 

Zo’n gebeurtenis heeft uiteraard invloed op de beleving van kinderen. Het is belangrijk op school hier ook aandacht voor te hebbenJonge kinderen zullen het mogelijk lastig vinden om de situatie rondom de dood te begrijpen. Zij weten niet altijd wat het betekent als iemand dood is gegaan. Oudere kinderen begrijpen dit beter, echter zij dienen om te leren gaan met het verdriet dat zij voelen en ervaren in hun omgeving. Door het eigen verdriet kunnen ouders vergeten dat de kinderen ook gevoelens beleven en deze plek moeten geven. 

Op school kunnen kinderen elkaar juist helpen in het rouwverwerkingsproces. Zij ervaren dan dat er een andere manier is om met elkaar om te gaan, dan zij mogelijk thuis meemaken. (Prenten)boeken kunnen een manier zijn om hier invulling aan te geven. Het verhaal kan herkenning en erkenning geven voor de gevoelens die er zijn. Het helpt om vanuit een verhaal dat buiten henzelf ligt bij de eigen gevoelens te komen en deze te verwoorden. Door het boek in de groep te bespreken, ervaren kinderen dat zij niet alleen zijn in hun gevoelens en kan het juist een stapje verder helpen in het rouwverwerkingsproces. Het zou mooi zijn om liefde te kunnen vinden voor een belangrijk persoon in plaats van alleen stil te staan bij het verlies.  

We geven jullie een aantal (boeken)tips:

Prentenboeken 

“Ik had je nog zoveel willen zeggen” van Martine van Nieuwenhuyzen 

“Molshoop” van Helen van Vliet 

“Het egeltje onder de oude boom” van Christianne van Dooijewaard 

Boeken

“Alles wat was?” Sine Jensen 

“Over leven en dood” Marja Baseler 

“Wanneer word je dood?” van Riet Fiddelaers-Jaspers 

“Vertrektijd” van Truus Malti 

“Ik wil je nooit vergeten” van Joanna Rowland 

“Overal en ergens” van Pimm van Hest  

Website met boeken voor jonge kinderen 

Ik mis je 

Website met boeken voor oudere kinderen 

Bibliotheek catalogus 

Website met boeken over omgaan met angsten 

Top-10 boeken over angst 

Ook op de website van Martine Delfos staan enkele mooie boekjes over angst en rouw.  

sluiten