leestijd:

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 2.

Curriculair spinnenweb

Samenhang in verandering

Zoals het spinnenweb laat zien, vormt visie de kern van elk leerplanmodel. Alle andere leerplanaspecten zijn verbonden met de visie en zijn onderling verbonden met elkaar. Elk van de leerplanaspecten is aan verandering onderhevig bij onderwijsontwikkeling en het veranderingsproces. Wanneer er verandering optreedt in een van de aspecten, zal dat ook effecten hebben op de andere aspecten.

Bron: Akker, J. van den (2003).
Zie ook: Gepersonaliseerd leren in een notendop, Michel van de Ven (2017).

Inhoud-houding-verhouding

Leidinggeven aan een veranderingsproces

Inhoud-houding-verhouding is een werkmodel waarmee in het team een brede dialoog op gang kan worden gebracht. Deze dialoog is gericht op teamontwikkeling in relatie tot persoonlijke ontwikkeling. Het maakt de verhoudingen zichtbaar tussen ambitie, teamverantwoordelijkheid, leiderschap en de eigen professionele verantwoordelijkheid. Inhoud: wat is het onderwerp of thema? Welke inhouden komen aan bod? Welke theorie zit hierachter? Houding: voel ik me betrokken? Wat vraagt het ontwikkelthema van mij als professional? Welk gedrag/welke competenties heb ik hiervoor te ontwikkelen? Verhouding: wat vraagt de implementatie van dit ontwikkelthema van ons als team? Wat mag ik van collega’s verwachten en wat mogen zij van mij verwachten? Hoe kunnen we elkaar laten leren?

Bron: De mooiste weg, Spitteler, J & Buijs, R. (2013).
Zie ook: Gepersonaliseerd leren in een notendop, Michel van de Ven (2017).

sluiten