leestijd:

18 Praktische lesbrieven – Vaardigheden – Technieken – Houding – Achtergronden – Onderbouwing – Ontwikkeling

Ontwikkeling creatieve denkvaardigheden

De afgelopen maanden verscheen maandelijks in onze nieuwsbrief een item met suggesties om de creatieve denkvaardigheden bij leerlingen te stimuleren. Deze suggesties waren onderdeel van Het Ideeëntoestel, ontwikkeld door David van der Kooij en Anouk Wissink. Alle bijdragen van de afgelopen maanden zijn nu gebundeld in een nieuw boek. Lees hieronder mee, bekijk de verschillende suggesties op de site van het ideeëntoestel (www.ideeentoestel.nl) en bestel het boek!

Het ideeëntoestelHet Ideeëntoestel

Het Ideeëntoestel is een praktisch onderwijsconcept voor de ontwikkeling van creatieve denkvaardigheden in het basisonderwijs. Het past binnen de vaardigheden van de 21ste eeuw en is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Het boek is geschreven voor de leerkracht, schoolleider, intern begeleider, cultuurcoördinator en ieder ander die kinderen wil helpen in hun creatieve ontwikkeling.

Complete starter-kit met 18 praktische lesbrieven

Dit boek biedt een complete, goed onderbouwde en inspirerende ‘starter-kit’ voor scholen die de creatieve ontwikkeling van hun leerlingen ter harte nemen. Naast 18 praktische lesbrieven vindt de lezer toelichting en uitleg over creativiteit, creatieve denkvaardigheden en technieken en achtergronden over creatieve ontwikkeling uit de (neuro- en ontwikkelings)psychologie. Het boek is een waardevolle bron voor wie direct aan de slag wil met lessen in creatief denken of zelf creatieve interventies in de onderwijspraktijk wil ontwerpen.

Download de voorbeeldles ‘De groentetuin‘.

“Het Ideeëntoestel geeft goed uitgewerkt materiaal dat de leerkracht een handvat kan geven voor de bevordering van creatief denken en handelen.” –Prof. Dr. Jelle Jolles, Directeur Centrum Brein & Leren

“De educatieve omlijsting van dit sympathieke concept – een duidelijke ontwikkelingskarakteristiek, ondersteunend lesmateriaal en kwalitatief onderzoek begeleid vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam – maakt Het Ideeëntoestel tot een krachtig instrument voor iedere leerkracht die het beste voor zijn leerlingen wenst.” –Job Christians, Directeur Onderwijs Maak Je Samen

“Het creatief denken brengt leerlingen in aanraking met andere leerstrategieën, die zij ook in andere vakken kunnen toepassen.” –Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle, Juryrapport Onderwijsinnovatieprijs ‘Nu leren voor straks’ 2013

De auteursDavid & Anouk

David van der Kooij maakt lesconcepten en materialen en geeft trainingen, workshops en advies aan leraren op het gebied van creatieve ontwikkeling. Hij schreef eerder Het Grote Vindingrijkboek – Zo leer je kinderen creatief denken!. David woont met vrouw en kinderen in Amstelveen.

Anouk Wissink is leerkracht en specialist op het gebied van begeleiden (IB) en talentontwikkeling (Master SEN). Ze heeft een tomeloze fascinatie voor het kind dat ontdekt en zich verwondert. Anouk woont met man en kinderen in Arnhem en onderwijs in de groene omgeving van de Veluwezoom. 

sluiten