leestijd:

De zelfevaluatie Looqin2u is een product en een aanvulling van procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO om leerlingen over hun welbevinden, veiligheidsbeleving, hun betrokkenheid en competenties te bevragen. Het geeft kinderen van de basisschool een stem in het proces van kwaliteitsevaluatie.

De zelfevaluatie Looqin2u biedt de mogelijkheid om de mate van tevredenheid van kinderen systematisch in kaart te brengen. Daarnaast zorgt de zelfscreening ervoor dat leraren en schoolleiders gaan nadenken over de leef- en leeromgeving die ze op school bieden. Door het perspectief van kinderen mee te nemen ontdekt men hoe die ‘omgeving’ beter kan aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen. Tegelijk leren kinderen dat zij voor hun eigen belangen kunnen en mogen opkomen en ervaren ze dat zij inspraak en impact kunnen hebben. Ze leren ook hoe ze dat op een constructieve manier kunnen doen.

De beleving van kinderen

De manier waarop we in de zelfevaluatie de beleving van kinderen in kaart brengen is gebaseerd op de procesgerichte benadering, zoals die ook in het procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO is uitgewerkt. Daarin focust men op twee indicatoren voor kwaliteit die precies te maken hebben met de wijze waarop kinderen onderwijs ervaren.

Met de zelfevaluatie krijg je als leraar er een middel bij om nóg scherper zicht te krijgen op hoe kinderen het maken. We vragen kinderen rechtstreeks naar hun beleving van het klas- en schoolgebeuren. Dit geeft inzicht in hoe school ‘langs de andere kant’ wordt ervaren. Wat hier uit de bus komt is onschatbare informatie die naast de eigen observaties geplaatst kan worden. Het zelfevaluatie-instrument vormt dan ook een perfecte combinatie met het procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO. Op die manier ontstaat er een soort van controle op zowel de scores die door de kinderen worden gegeven als de scores die door de leraar worden toegekend. Uit de integratie van die twee gezichtspunten kunnen belangrijke conclusies getrokken worden voor de aanpak.

Ben je geïnteresseerd in de zelfscreening of heb je nog vragen?

Bestel de zelfevaluatie via de webwinkel of neem contact op met teun@looqin.co

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.