leestijd:

Het O21-spelIn het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’.

Onderwijs Maak Je Samen heeft in 2012 het O21-spel uitgebracht. Een spel waarbij men middels stelling- en definitiekaarten en de inzet van diverse werkvormen met elkaar in gesprek kon gaan over hoe het onderwijs in de 21e eeuw eruit zou moeten zien. Inmiddels hebben veel onderwijsinstellingen, vaak in samenwerking met leerlingen en ouders, het spel ingezet en op basis daarvan hun visie of beleidsplannen verder vorm en inhoud gegeven.

Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens (SLO, 2014) is het spel vernieuwd en aangevuld.

Het spel bevat o.a. nieuwe stellingen, verdiepende opdrachten, maar ook een toegevoegde vaardigheid ‘zelfregulering’. Deze term benadrukt de belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om te ontwikkelen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Benieuwd naar hoe collega’s, ouders en leerlingen naar het onderwijs in de 21e eeuw kijken? En wat jij hier zelf eigenlijk van vindt? Bestel dan hier het spel en ga het gesprek aan met elkaar. Van discussie en visie, naar onderwijs dat er toe doet in de 21e eeuw!

sluiten