leestijd:

In het leven leer je, op school leer je leven. Uiteindelijk zijn alle professionals die werkzaam zijn in het onderwijs dan ook gericht op het versterken van de vermogens van hun leerlingen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch beschrijven het in ‘Grip op competenties’, een nieuwe uitgave van Onderwijs Maak Je Samen in samenwerking met CEGO. In een mix van theoretisch onderzoek en praktijkvoorbeelden bieden ze een helder kader met handvatten om competentieontwikkeling van kinderen zichtbaar en meetbaar te maken.Grip op competenties

Iedere professional weet dat leren alleen goed tot stand komt als de lerende in een ontvankelijke staat verkeert. Dat heeft alles te maken met goed in je vel zitten, je welbevinden, jezelf openstellen voor wat de omgeving te bieden heeft en je betrokkenheid. Want dat is wat je nodig hebt om niet alleen nieuwe kennis in je repertoire op te nemen, maar bovendien tot een andere wijze van functioneren te komen en competent te handelen in complexe situaties.

Van prestatiegericht naar competentiegericht
Aan de hand van een goed onderbouwde theoretische uiteenzetting van verschillende visies op competentieontwikkeling, formuleren de auteurs tien ontwikkelingsdomeinen. Wat deze rubricering onderscheidt van andere, is de holistische benadering: competent gedrag wordt gezien als een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes. Elk competentiedomein beschrijft wat van iemand een expert maakt in dat domein. Elf verhalen, portretten van kinderen tussen 4 en 12 jaar, tonen daarbij op overtuigende wijze aan hoe het opzetten van een ‘competentiebril’ de impact van ons onderwijs aanzienlijk kan verhogen. Het boek sluit af met een heldere observatiegids voor de tien ontwikkelingsdomeinen.

Bekijk de inhoudsopgave.

Het ‘meten’ van ontwikkeling
De afbakening van ontwikkelingsdomeinen maakt het mogelijk om bij de observatie van activiteiten de ‘cognitieve lading’ in te schatten. Niet aan de hand van gangbare leerlingvolgsystemen met leeftijdsgebonden ontwikkelingslijnen, maar aan de hand van een vijfpuntsschaal voor elk van de domeinen. Het mooie aan de schalen is dat ze bruikbaar zijn voor het hele leeftijdsbereik van kleuters tot het einde van het voortgezet onderwijs. Deze uitgave is een heel mooi instrument om de competentiegerichte kijkwijze in iedere onderwijsprofessional wakker te maken. Het boek is behalve heel inspirerend, ook een eyeopener die je nieuwe kansen voor kinderen in jouw dagelijkse praktijk laat zien!

Product- en bestelinformatie 
Deze publicatie is verkrijgbaar via de webwinkel voor € 24,95 (inclusief btw, exclusief verzendkosten).
Hardcover, 140 pagina’s, fullcolour
Auteurs: Prof. dr. Ferre Laevers en Wilma van Esch
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-26-5
Jaar van uitgave: 2018
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS BV i.s.m. CEGO VZW

sluiten