leestijd:

De complexe tijd waarin we leven vraagt volgens onderwijsdenker Michael Fullan om een nieuw type leider om onze (klein)kinderen te verzekeren van een goede toekomst. Deze zogeheten ‘genuanceerde leider’ is in staat om tot de essentie door te dringen en om opkomende negatieve trends om te buigen en van richting te laten veranderen. Te beginnen bij het onderwijs, betoogt Fullan, omdat ‘verdiepend, gelijkwaardiger en wijdverbreid onderwijs het krachtigste tegengif is om de gezondheid van de mensheid en haar omgeving te herstellen’. Nuance gaat over genuanceerd leiderschap in de onderwijspraktijk.

Bestel Nuance.

De onderwijsdenker doet een indringend beroep op leiders die de wereld beter willen achterlaten dan hij nu is, in het bijzonder op leiders in het onderwijs. Het is vijf voor twaalf, aldus Fullan, die een somber beeld schetst van een verslechterende maatschappij en een wereldwijd haperend onderwijssysteem. Een systeem dat volgens hem niet in staat blijkt om antwoorden te vinden op de grote veranderingen die (al langere tijd) overal om ons heen gaande zijn, terwijl dat cruciaal en noodzakelijk is. Fullan doelt op de alsmaar toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk en de daarmee gepaard gaande ongelijke kansen, de klimaatproblemen, de druk op de arbeidsmarkt en de technologie die een eigen leven is gaan leiden.

Aandacht voor het grote en kleinere geheel – én de onderlinge verbanden
Genuanceerde leiders kunnen helpen het tij te keren, zij hebben aandacht voor zowel het grotere als het kleinere geheel – én de onderlinge verbanden. Ze hebben oog voor subtiele verschillen en snappen dat die verschillen ertoe doen. Zij staan steeds weer stil bij vragen als: hoe ontwikkel je wereldburgers, hoe verdiep je kennis en hoe ontwikkel je sterke praktische vaardigheden? Hoe dien je de mensheid en hoe bereik je gelijke kansen voor iedereen? Bij het zoeken naar antwoorden gaat het in deze publicatie nadrukkelijk niet over het volgen van checklists of stappenplannen, maar over cultuur en over nieuwe manieren van denken en doen, gericht op het doorbreken van oppervlakkige veranderingen.

Model voor genuanceerd leiderschap
Aan de hand van vele voorbeelden werkt Fullan een model voor genuanceerd leiderschap uit, dat zich kenmerkt door collectieve ambitie, adaptief vermogen en een cultuur van verantwoordelijk en verandering. Wat de betekenis is van genuanceerd leiderschap voor de Nederlandse context, onderzoekt Jan Heijmans expliciet in de epiloog. De lezer die bekend is met Fullans werk, herkent vele concepten en inzichten uit eerdere publicaties, met name uit de succesvolle uitgave Deep Learning (i.s.m. Joanne Quinn en Joanne McEachen).

Bekijk de inhoudsopgave van Nuance.

Product- en bestelinformatie

Nuance is te bestellen via de webwinkel van Onderwijs Maak je Samen voor € 39,95 (inclusief btw, exclusief verzendkosten).

Hardcover, 144 pagina’s
Auteur: Michael Fullan
Epiloog: Jan Heijmans
Uitgeverij: OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 987-90-79336-30-2
Jaar van uitgave: 2019

sluiten