leestijd:

Weet u waarom China nooit een Steve Jobs voort zal brengen? Waarom we wereldwijd gestandaardiseerde curricula en toetsen gebruiken? Waarom we de grenzen van het effectiviteitsperk naderen? Wat de ontbrekende schakel in het hedendaags onderwijs is? En waarom Nederland wereldwijd een uitstekende uitgangspositie heeft als het gaat om innovaties voor toekomstig onderwijs? U leest het in World Class Learners; onderwijs voor een ondernemende generatie.

Een eerste kennismaking

Yong Zhao

Dr Yong Zhao is een internationaal gewaarde geleerde, auteur en spreker. Hij werd geboren in de Chinese provincie Sichuan, studeerde Engels in Chongqing en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Illinois. Hij was o.a. verbonden aan de Universiteit van Hamilton, was tot 2010 Professor aan de Michigan State University, waar hij o.a. een Centrum voor Onderwijs en Technologie, het Confucius Instituut en het US- China Center for Research on Educational Excellence oprichtte. Momenteel is Zhao directeur van het Institute for Global en Online Education aan de Universiteit van Oregon en professor op het gebied van Educational Measurement, policy and leadership.

Zijn werk richt zich op de gevolgen van globalisering en technologie op het onderwijs. Hij ontwierp scholen met een kindgericht curriculum, ontwikkelde games voor taalontwikkeling en deed onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmodellen. Hij publiceerde meer dan 20 baanbrekende boeken, waaronder ‘Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization’ and ‘World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students’. Hij ontving de ‘Early Career Award’ van de American Educational Research Association en werd onlangs verkozen in de top 10 van meest invloedrijke onderwijsdenkers van dit moment in de VS.
World Class Learners gaat over het gewenste onderwijs aan een nieuwe generatie creatief en ondernemend talent, die wereldwijd binnenkort onze scholen zal bevolken. Professor Zhao doet een geslaagde poging om een aantal prangende vragen van het hedendaags onderwijs te beantwoorden.

FacebookMark Zuckerberg, de 28-jarige CEO en mede-oprichter van Facebook, een bedrijf met 900 miljoen gebruikers wereldwijd en een geschatte waarde van meer dan 100 miljard dollar werd in korte tijd een van de rijkste en meest invloedrijke mensen op aarde. Facebook zorgde niet alleen voor een paar jonge miljardairs, het creëerde wereldwijd banen voor tienduizenden mensen.
Momenteel bedraagt de gezamenlijke Amerikaanse studieschuld van meer dan 1 biljoen dollar. Voor het eerst in de geschiedenis van de VS zijn er meer dan 4.7 miljoen universitair afgestudeerden werkeloos. Daarmee ligt het aantal universitair geschoolde werkelozen nu hoger dan het aantal werkelozen met een diploma voortgezet onderwijs. De torenhoge studieschulden en het gebrek aan perspectief voor jongeren in de VS is met het vermogen van 10 ondernemingen als Facebook of 50 Zuckerbergs af te lossen. Even los van de vraag of Facebook of het werk van Zuckerberg, zoveel waard is. Voor ieder land is het momenteel wel handig om wat meer ondernemers als Zuckerberg of Steve Jobs te hebben.

Ondernemende mensen komen nu min of meer toevallig boven drijven. Het is meer ‘ondanks’ dan ‘dankzij’ het onderwijs. Zhao gaat in World Class Learners de uitdaging aan om na te denken over wereldwijde innovaties in het onderwijs, zodat scholen broedplaatsen worden voor creatief en ondernemend talent. Het gaat Zhao primair niet om het opzetten van ondernemingen, maar meer om het cultiveren van ondernemendheid in ons onderwijs. In zijn ogen een basiskwaliteit voor iedere toekomstige wereldburger.

Hij zet zich af tegen het traditionele onderwijsparadigma, of zoals Pasi Sahlberg het noemt: de Global Education Reform Movement (GERM), die uitgaat van uniforme curricula, gestandaardiseerde toetsen, ranglijsten en het afrekenen van hele onderwijssystemen op één toetsmoment op 15 jarige leeftijd op drie kennistoetsen op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Wereldwijd beschouwt men dit nog steeds als de gouden standaard voor onderwijskwaliteit en economische welvaart voor een land. Dit ondanks het feit dat academische scholing vandaag de dag geen garantie op betaald werk of een zinvol leven meer biedt. In feite leiden we onze kinderen op voor banen die nog moeten worden uitgevonden, in een wereld van sterk verschillende samenlevingen, die door hedendaagse technologie en logistiek echter onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De wereldwijde uitdaging voor het onderwijs is om alle kinderen ‘bovengemiddeld’ te laten presteren of winnaars te laten zijn.

In World Class Learners trekt professor Zhao de volgende conclusies:

  • Alle onderwijsinnovaties die proberen om gemeenschappelijk, homogeen en gestandaardiseerd leren te bewerkstellingen, zijn niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk voor de toekomst van onze kinderen.
  • De grote veranderingen ten gevolge van bevolkingsgroei, technologie en globalisering vormen een uitdaging, maar bieden ook kansen aan creatieve ondernemende mensen. Ondernemingszin is niet langer beperkt tot ondernemerschap (het starten of bezitten van een onderneming), maar wordt uitgebreid ook naar sociale- en politieke ondernemendheid en ondernemendheid binnen een onderneming (intrapreneurship).
  • Traditioneel onderwijs is vooral bedoeld om medewerkers voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Cognitieve leervakken en gestandaardiseerde toetsen spelen daarin een dominante rol. Hoe meer nadruk het systeem hierop legt, hoe meer het systeem creativiteit en ondernemingszin onderdrukt.
  • Om creatief en ondernemend talent op te leiden volstaat een cursus of programma in het curriculum niet. Het vereist een paradigmaverandering van werkgelegenheid gericht onderwijs naar levensecht ondernemend onderwijs. Van voorgeschreven curricula naar ondersteund gepersonaliseerd leren, van het reduceren van diversiteit tot een paar nuttige vaardigheden tot het gericht ontwikkelen van individueel talent.
  • Elementen van ondernemend onderwijs worden al eeuwenlang gepromoot door pedagogen en alternatieve onderwijsbenaderingen. Ze opereren echter nog steeds aan de periferie. Het alternatieve paradigma maakt het mainstream voor alle kinderen.

Professor Zhao doet momenteel onderzoek naar de oorzaken van het hoge aantal ongelukkige kinderen en zelfmoorden in opkomende Aziatische economieën. In dat verband spreekt hij over evolutionaire teleurstellingen. Hij bepleit een herwaardering van kunst, cultuur en filosofie en propageert een systeem dat dienstbaar is aan de lerende. World Class Learners is een ‘hoopvol’ boek. Het biedt komende generaties en ons onderwijs nieuwe perspectieven. Maar bovenal is Yong Zhao een getalenteerd spreker.

Gerelateerde artikelen

dbfa738ea3
30/11 in actueel

World Class Learners

sluiten