leestijd:

…is werken aan de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw!

Leren en leven vanuit de eigen ervaring en nieuwsgierigheid. De meeste dagelijkse activiteiten hebben we geleerd door ze te doen. We leren de taal door onze ouders na te praten, we leren fietsen met vallen en opstaan en sommige mensen hebben geleerd hoe ze een band moeten plakken. In alle gevallen wordt onze vaardigheid verbeterd door de ervaring.

Het houdt ons dagelijks bezig, bij het uitvoeren van ons werk, tijdens de momenten in ons gezinsleven en in onze besteding van onze vrije tijd. Het zijn natuurlijke processen die ervoor zorgen dat wij ons als mens blijven ontwikkelen.

Bij jonge kinderen zie je dit al gebeuren. Zij moeten de wereld om hen heen nog ontdekken. Bij het telkens groter worden van deze wereld, toetsen en testen zij hun ervaringen om het vervolgens op te slaan als vast gegeven. Het zijn gebeurtenissen of vragen die op dat moment relevant zijn voor het kind om te onderzoeken. Ze willen de informatie verkrijgen die ertoe doet en zinvol is binnen de context van hun leerervaring.

In het onderwijs willen wij graag aansluiten bij een juiste manier van leren. Een aanpak die vanuit onze natuur het meeste aansluit bij onze behoeften. Vooral in een tijd waarin de ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is het van belang om te investeren in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Kennis is er inmiddels in overvloed en ook de mogelijkheden om deze kennis te verkrijgen. Als volwassenen maken we onze eigen keuzes in de kennis die we willen gebruiken en de kennis die we aan ons voorbij laten gaan, omdat we hier niets mee kunnen of willen doen. Voor onze kinderen in de klas is het maken van deze keuzes vaak nog ingewikkeld. Het is, ter voorbereiding op de toekomst, van belang dat wij de kinderen leren om te weten welke kennis ze waar en wanneer nodig hebben.

Onderwijs in de 21e eeuwDe vaardigheden die van belang zijn voor het onderwijs in de 21e eeuw sluiten aan bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en bereiden hen voor op de (toekomstige) maatschappij.

Wanneer we kinderen vaardigheden aanleren, waarmee ze zelf de kennis kunnen vergaren, dragen we bij aan het ontwikkelen van talent. Je leert je eigen talenten herkennen en gaat hier bewust een beroep op doen wanneer het je kan helpen om een  onderzoek uit te voeren of iets (creatiefs) te ontwerpen.

Een mooi voorbeeld hiervan wordt gegeven in het onderstaande filmpje. In deze klas wordt gewerkt vanuit een actueel probleem dat zich op school voordoet. Er moet onderzoek worden gedaan naar een geschikte oplossing voor dit probleem. De oplossing moet uiteindelijk worden getoetst om erachter te komen of het daadwerkelijk effect heeft. De kinderen werken vanuit hun eigen interesse en komen vervolgens in contact met de talenten van de anderen. Ze leren dat samenwerken noodzakelijk is om genoeg gegevens te kunnen verzamelen en uiteindelijk tot een goed doordachte oplossing te komen.

Bekijk het filmpje en gebruik de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw als kijkwijzer. Welke vaardigheden zie je hierin terug? En zie je overeenkomsten en verbindingen met andere vakgebieden? Ondanks dat we in het filmpje geen echte kinderen aan het werk zien, kunnen we ons toch voorstellen wat dit aan betrokkenheid en leerervaringen heeft opgebracht.

Bekijk het filmpje op TeachersTube

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)

Bij Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) voeren leerlingen onderzoek uit op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. Het is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijk manier van werken of te werken als ontwerper. Het onderzoeks- en ontwerpproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.

Onderzoekend en Ontwerpend Leren gaat uit van het volgende stappenplan:

Onderzoekend leren Ontwerpend leren
Confrontatie Probleem constateren
Verkennen Verkennen
Opzetten experiment Ontwerpvoorstel maken
Uitvoeren experiment Prototype maken
Concluderen Testen en bijstellen
Communiceren Communiceren
Verdiepen/verbreden Verdiepen/verbreden

 

Marja, G. & Kemmers, P.(2007). Onderzoekend en ontwerpend leren. Den Haag: Stichting Platform Bèta Techniek.

De begeleiding van de leerkracht is tijdens deze fasen van essentieel belang om de leeropbrengsten bij de kinderen te verhogen. Dit vraagt van de leerkracht inzicht in de denk- en werkwijzen die bij onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Maar ook een houding die leerlingen motiveert en uitdaagt op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te signaleren en deze op te lossen.

Men kan zichzelf hierbij de volgende vragen stellen:

Om een onderzoekende houding bij mijn leerlingen te stimuleren hebben zij…

  • Een leerkracht nodig die…
  • Leerstof nodig die…
  • Een leeromgeving nodig die…

Om het nog concreter te maken…

Bekijk het filmpje! Wat heeft Bram nodig?

 

Meer weten over hoe jij de talenten en vaardigheden van jouw kinderen kunt benutten? Of hoe je kunt werken vanuit de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw en de strategie van het onderzoekend en ontwerpend leren?

Neem dan contact op met Martine Creemers voor meer informatie of een training/workshop op maat.

sluiten