leestijd:

Het is vakantie/weekend geweest. Mogelijk hebben de kinderen regelmatig contact gehad (face-to-face of via social media) met elkaar. Hoe staat het ervoor met de onderlinge verhoudingen in jouw groep? Is de groepsdynamiek nog dezelfde als daarvoor?

De eerste paar weken van het nieuwe kalenderjaar zijn een goed moment om weer even extra aandacht te besteden aan groepsvorming. Onderwijs Maak Je Samen heeft een leuke download ontwikkeld die je direct kunt gebruiken in jouw groep.

Opstekers

De download ‘opstekers geven’ bevat 18 strookjes die kinderen kunnen afscheuren. Op elk strookje wordt een aanzet gegeven om een opsteker/compliment te geven aan een ander. Het zijn dus geen kant-en-klare opstekers, maar we dagen de kinderen juist uit om op basis van de eigen ervaring een opsteker zelf concreet in te vullen en aan een klasgenoot uit te delen!

Hoe gebruik je de download ‘opstekers geven’?

Hieronder geven we een aantal ideeën:

  1. Hang de download op in de klas en laat het eens spontaan gebeuren! Geef hiervoor het goede voorbeeld door zelf regelmatig zomaar een opsteker uit te delen.
  1. Je wijst zonder dat de andere leerlingen dit weten een leerling aan die de joker mag zijn. Je kunt ook twee of drie leerlingen aanwijzen als joker. De joker deelt binnen een afgesproken tijd één of meerdere opstekers uit. Dit doet hij door een strookje af te scheuren en de aanvulling van de opsteker op te schrijven op het strookje. Vervolgens wordt het strookje stiekem bij iemand op tafel gelegd. Aan het einde van de dag ga je met de groep in gesprek. Weten ze wie de joker is?
  1. Geef de kinderen aan de einde van de dag denktijd over de volgende vraag: Wie heeft vandaag een opsteker verdiend? Wijs enkele leerlingen aan die een strookje mogen afscheuren en de opsteker mogen geven aan een ander.
  1. Laat de hele groep een opsteker geven aan één leerling. Zorg ervoor dat binnen een bepaalde periode alle kinderen aan de beurt komen.
  1. Kies een opsteker uit. Beslis met de hele groep wie vandaag in aanmerking komt voor deze opsteker.
  1. Vertel de groep dat jij ook graag een opsteker krijgt. Welke opsteker zouden de kinderen jou vandaag willen geven?
  1. Vraag de kinderen ook eens na te denken of zij iemand buiten de groep een opsteker uit zouden willen delen. Bijvoorbeeld aan papa, mama, broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje,… Laat hen een strookje uitkiezen, aanvullen en meenemen naar huis om het strookje daar uit te delen.
sluiten