leestijd:

Onderwijs Maak Je Samen lanceert een nieuwe set inspiratiekaarten in de populaire 5-minutenreeks: 5 minuten didactisch coachen. Geen korte activiteiten voor in de groep deze keer, maar aandachtspunten en handvatten voor de (onderwijs)professional die coachgesprekken voert. Veertig kaarten helpen je in vijf minuten het coachgesprek structuur te geven en op zo’n manier te voeren dat de coachee werkelijk een actieve rol in kan nemen. De inzichten en activiteiten zijn direct toepasbaar in je gesprekken en bevorderen betrokkenheid en plezier.

Direct bestellen

Didactisch coachen wordt beschouwd als een centrale en cruciale vorm van persoonlijke begeleiding in de context van gepersonaliseerd leren. 5 minuten didactisch coachen helpt je om de leerling of coachee meer verantwoordelijkheid, eigenaarschap, regie en motivatie te laten ervaren in het eigen leerproces. Om ze hun kracht te laten vinden en die krachten in te zetten. Daarnaast gaat het om reflectie op keuzes: welke keuzes kan de leerling bewust maken en kan de leerling of coachee ook reflecteren op die keuzes?

Download drie voorbeeldkaarten.

Het gesprek, het leren, de communicatie en de aandacht

De 40 kaarten met aandachtspunten en handvatten van 5 minuten didactisch coachen hebben betrekking op een van de vier domeinen: het gesprek, het leren, de communicatie en de aandacht. Binnen de thema’s vind je onder andere kaarten met handige ezelsbruggetjes voor gesprekstechnieken, strategieën voor het geven van feedback en het ontwikkelen van eigenaarschap, communicatiestrategieën, handzame analysemodellen, luisterstrategieën en tips voor je houding en positionering tijdens gesprekken. De kaarten helpen je je sturende rol om te buigen naar een begeleidende rol. En om goed in contact met elkaar te zijn over die keuzes in relatie tot het hele leerproces: waar zijn leerlingen nu, waar willen ze over een maand zijn en wat is er nodig om daar te komen? Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van coach en coachee help je de leerling inzicht in en overzicht over de leerdoelen te krijgen, bied je handvatten voor het behalen van de leerdoelen en voor het leren maken van keuzes in toe te passen strategieën. Met de kaarten van 5 minuten didactisch coachen heb je bovendien een mooie tool in handen om ook zelf vorm te geven aan je eigen leerprocessen. Laat je verrassen en inspireren.

Al de 15e in de 5-minutenreeks!

Voor de (onderwijs)professional verscheen eerder al 5 minuten leidinggeven voor het begeleiden van leerprocessen van de professional. Voor in de klas en andere groepssituaties zijn er: 5 minuten voor tussendoor, formatief, bewegen, focus, coöperatief, rekenen, creatief denken, taal, Engels, muziek, drama, tekenen en geluk. Kijk voor meer informatie over alle uitgaven in de 5-minutenreeks op: www.onderwijsmaakjesamen.nl. Uitproberen? Van iedere uitgave kun je drie gratis voorbeeldkaarten downloaden. Download de drie voorbeelden van 5 minuten didactisch coachen.

Product- en bestelinformatie 

Deze publicatie is te verkrijgen via de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen voor € 19,95 (inclusief btw, exclusief verzendkosten): www.shop.onderwijsmaakjesamen.nl.Het product bestaat uit een doosje (A6-formaat) met veertig kaarten met 5-minuten activiteiten en een specifieke handleiding. De uitgave is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar.
Auteur: Hans van Leeuwen
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS

Gerelateerde artikelen

po/vo
po/vo
po/vo
09/02 in actueel

Nieuw: 5 minuten veranderen

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.