leestijd:

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich goed voelen en het goede doen? Onder andere door geluksmomenten in de groep waarneembaar te maken. Iedere 5 minuten die je besteedt aan het ervaren van geluksmomenten, vertalen zich vanzelf in uren of dagen. Want geluk vermenigvuldigt zich als je het deelt. De nieuwe uitgave in de 5-minutenreeks van Onderwijs Maak Je Samen helpt je daarbij. 5 minuten geluk verschijnt binnenkort en is alweer de veertiende uitgave in de populaire reeks.

Met 5 minuten geluk hebben onderwijsprofessionals en activiteitenbegeleiders weer veertig inspirerende, korte activiteiten tot hun beschikking om op een interactieve en speelse manier een brug te slaan tussen twee perioden van inspanning. 5 minuten geluk is geordend naar de pijlers van het PERMA-model van Seligman (2011): positieve betekenis, positieve relaties, positieve emoties, positieve betrokkenheid, positieve gezondheid en positieve daden. Deze pijlers vormen de basis van het concept ‘positief onderwijs’ en stimuleren leerlingen en leraren om te floreren. De kaarten nodigen uit om geluk te herkennen, te verkennen en te vergroten.

Download drie voorbeeldkaarten.

Interactief, speels en universeel
Het uitgangspunt van iedere activiteit is om leerlingen aan te moedigen te floreren, te ervaren, te bewegen, te ontdekken en dus te leren! Te leren dat geluk geen toeval is, maar een houding. Die openbaart zich aan de hand van de activiteiten in bijvoorbeeld de broekzakschatten van leerlingen, hun wensen voor de toekomst en de complimenten die ze geven en ontvangen. Bij iedere activiteit is aangegeven op welke pijler van positief onderwijs de focus ligt, voor welke groep deze geschikt is en wat de benodigdheden zijn. Bij Tips staan soms suggesties voor toepassingen in hogere of lagere groepen en bij Variatie uitbreidingssuggesties. De werkvormen zijn eenvoudig uit te voeren, vragen weinig voorbereiding en zijn gemakkelijk in te passen binnen bestaande lesactiviteiten, maar ook op zichzelf te gebruiken. Elke activiteit is naar eigen inzicht aan te passen. Het spelelement verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen in de groep en zorgt voor enthousiasme, plezier en betere concentratie.

Eerder verschenen in de 5-minutenreeks
Voor in de klas en andere groepssituaties verschenen eerder al: 5 minuten voor tussendoor, bewegen, focus, coöperatief, rekenen, creatief denken, taal, Engels, muziek, drama, formatief en tekenen. 5 minuten leidinggeven is er voor het begeleiden van leerprocessen van de professional. Kijk voor meer informatie over alle uitgaven in de 5-minutenreeks op: www.onderwijsmaakjesamen.nl. Uitproberen? Van iedere uitgave kun je drie gratis voorbeeldkaarten downloaden. Download de drie voorbeelden van 5 minuten geluk.

Product- en bestelinformatie
Deze publicatie is te verkrijgen via de webwinkel van Onderwijs Maak Je Samen voor € 19,95 (inclusief btw, exclusief verzendkosten): www.shop.onderwijsmaakjesamen.nl
Het product bestaat uit een doosje (A6-formaat) met veertig kaarten met 5-minuten activiteiten, een algemene handleiding en een specifieke handleiding. De uitgave is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.
Auteurs: Nikky Bergmans en Margreet Christians
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS

sluiten